Marked

Meldepliktig avst?else av aksjer i forbindelse med spleis av aksje

er

Det vises til b?rsmelding 26. mai 2011 knyttet til spleis av DiaGenic aksjer i forholdet 10:1. Enkelte av Selskapets aksjeeiere hadde en aksjebeholdning som ikke lot seg dividere med 10

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy