Finans

Logistikkomr?det gir vekst for Posten

Logistikkomr?det gir vekst for Posten
31-10-2013 12:21 Posten Norge Postens omsetning ?kte med 321 millioner kroner i ?rets tre f?rste kvartaler sammenlignet med samme periode i fjor. Resultatet (EBITE) g?r likevel tilbake med 221 millioner kroner per tredje

31-10-2013 12:21 Posten Norge Postens omsetning ?kte med 321 millioner kroner i ?rets tre f?rste kvartaler sammenlignet med samme periode i fjor. Resultatet (EBITE) g?r likevel tilbake med 221 millioner kroner per tredje kvartal.

Postens omsetning ?kte med 321 millioner kroner i ?rets tre f?rste kvartaler sammenlignet med samme periode i fjor. Resultatet (EBITE) g?r likevel tilbake med 221 millioner kroner per tredje kvartal. Per tredje kvartal 2013 var driftsinntektene 17 121 millioner kroner og driftsresultatet (EBITE) f?r engangseffekter og nedskrivninger 498 millioner kroner. Logistikkomr?det st?r for 60 prosent av konsernets omsetning. Flere pakker, st?rre aktivitet i Offshore og Energy-omr?det og oppkj?p ga omsetnings?kning. Postomr?det hadde omsetningsreduksjon p? grunn av volumnedgang for b?de adressert og uadressert post. ?Resultatet er svakere enn m?lsatt hittil i ?r, men vi ser en positiv utvikling i tredje kvartal for b?de volum- og resultatutviklingen, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS. Sterk konkurranse I logistikkbransjen er det sterk konkurranse og kundene velger i st?rre grad tjenester med lavere marginer. Postvolumene fortsetter ? falle p? grunn av overgang til epost og digitale alternativer. Digitaliseringen skyter kraftig fart og fra 2014 skal offentlig post som hovedregel formidles digitalt. ?Vi har som m?l at Postens digitale postkasse, Digipost, skal bli valgt i konkurransen om offentlig digital post. Hvert ?r sender det offentlige Norge brev for rundt en milliard kroner. Det er samfunns?konomisk riktig ? digitalisere brevposten, men det f?r konsekvenser for Posten. Med Digipost er Posten klare til ? bli den foretrukne akt?ren i fremtidens digitale postmarked, sier Mejdell. Friere rammer Regjeringen Solberg ?nsker ? gi Posten st?rre handlingsrom til ? tilpasse seg ?kt konkurranse og endrede brukerbehov samtidig som det sikres et godt og likeverdig posttilbud over hele landet. Regjeringen har uttalt at de vil oppheve reservasjonen mot EUs tredje postdirektiv og videref?re lik porto over hele landet. ? Posten er godt rustet til ? m?te ?kt konkurranse dersom gjenv?rende enerett p? brev under 50 gram oppheves. Samfunnet endrer seg raskt og Posten m? l?pende tilpasse virksomheten i takt med nye behov. Hittil har vi lykkes med ? omstille i tide. Det m? vi fortsette med for ? sikre et godt landsdekkende posttilbud ogs? i fremtiden, sier Mejdell. God kvalitet og lavt sykefrav?r Per tredje kvartal i 2013 hadde Posten en leveringskvalitet p? A-post levert over natt p? 86,6 prosent, som var 1,6 prosentpoeng over konsesjonskravet. De ?vrige fem konsesjonskravene ble ogs? innfridd. Sykefrav?ret i konsernet fortsetter ? g? ned. Hittil i ?r var sykefrav?ret 6,6 prosent, som er en reduksjon p? 0,2 prosentpoeng i forhold til samme periode i 2012. Vedlagte filer PDF-dokument

A to już wiesz?  PUMA appoints Björn Gulden as new CEO

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy