Finans

L?ftebrudd om adopsjonsst?tte

08-11-2013 13:59 Adopsjonsforum - H?yre har beg?tt et l?ftebrudd n?r de ikke ?ker adopsjonsst?tten, sier daglig leder i Adopsjonsforum ?ystein

08-11-2013 13:59 Adopsjonsforum – H?yre har beg?tt et l?ftebrudd n?r de ikke ?ker adopsjonsst?tten, sier daglig leder i Adopsjonsforum ?ystein Gudim.

– H?yre har beg?tt et l?ftebrudd n?r de ikke ?ker adopsjonsst?tten, sier daglig leder i Adopsjonsforum ?ystein Gudim. Illustrasjonsfoto: Angela B?de i budsjettbehandlingen f?r jul i fjor og i valgkampen lovte H?yre ? ?ke adopsjonsst?tten opp til grunnbel?pet (1G) i folketrygden. Den r?dgr?nne regjeringen foreslo kun ? ?ke st?tten i takt med pris- og l?nnsveksten fra dagens kr 45 330 til kr 46 920 neste ?r. Dette videref?res av den bl?bl? regjeringen. – Adopsjonskostnadene er ?kt kraftig de siste ?rene fordi utgiftene m? deles p? f?rre familier som adopterer, forklarer Gudim. Med lave adopsjonstall kunne regjeringen ?kt adopsjonsst?tten til den enkelte familie kraftig, uten at statens samlede budsjett for adopsjonsst?tte m?tte ?kes. Et flertall av partiene p? stortinget har lovt ?kt st?tte til adoptivfamiliene. Adopsjonsforeningene forventer at de ?vrige partiene p? stortinget s?rger for at disse l?ftene blir holdt n?r statsbudsjettet for 2014 skal vedtas. De tre norske adopsjonsforeningene har det siste halv?ret drevet underskriftskampanjen ?k adopsjonsst?tten. Bes?k ?k adopsjonsst?tten p? Facebook. Adopsjonsforum er en humanit?r forening som har internasjonal adopsjon som sitt hovedarbeidsfelt. V?rt utgangspunkt er at adopsjon skal v?re til barnets beste. Gjennom v?r bistandsavdeling Bistand for barn, st?tter vi ogs? foreldrel?se og forlatte barn som ikke er aktuelle for adopsjon.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy