Marked

Liten pensjon for ansatte i sm? bedrifter

20-05-2012 12:06 Storebrand Ansatte i sm?bedrifter f?r jevnt over lavere pensjon enn ansatte i st?rre bedrifter. En ny unders?kelse viser at seks av ti sm? og mellomstore bedrifter har

20-05-2012 12:06 Storebrand Ansatte i sm?bedrifter f?r jevnt over lavere pensjon enn ansatte i st?rre bedrifter. En ny unders?kelse viser at seks av ti sm? og mellomstore bedrifter har minimumsordninger.

Oslo: Ansatte i sm?bedrifter f?r jevnt over lavere pensjon enn ansatte i st?rre bedrifter. En ny unders?kelse viser at seks av ti sm? og mellomstore bedrifter har minimumsordninger. ? Forskjellen mellom de ulike ordningene kan utgj?re 50 000 kroner i ?rlig pensjon for en vanlig l?nnstaker, sier forbruker?konom. Er du en av de 900 000 arbeidstakerne som if?lge Statistisk sentralbyr? jobber i en bedrift med under 100 ansatte? I s? fall er sjansen overhengende for at arbeidsgiveren din bare gir deg den lovp?lagte minimumspensjonen p? to prosent, viser en ny unders?kelse. ? Mitt r?d er veldig enkelt: Ikke len deg tilbake og ta for gitt at du f?r nok i pensjon. Sett deg inn i pensjonsordningen p? din arbeidsplass og regn ut hvor mye du vil f? i pensjon. Vurder dette opp mot ?nsket pensjonsniv? og legg opp en spareplan deretter. Dette kan du f? hjelp av en r?dgiver til, sier Knut Dyre Haug, forbruker?konom i Storebrand. Frynsegode Blant de aller minste bedriftene med innskuddsbasert pensjonsavtale tilbyr 69 prosent kun lovens minstekrav p? to prosent. I bedrifter med 5-19 ansatte ligger 60 prosent p? pensjonsminimumet, mens i bedrifter med mellom 50 og 99 ansatte har kun en tredjedel minimumsordningen. Det viser unders?kelsen Opinion Perduco har gjennomf?rt for Storebrand blant knappe 900 bedrifter med under 100 ansatte over hele landet. ? Sm? bedrifter har gjerne svakere ?konomi, og mange ledere ser sannsynligvis ikke p? pensjon som et viktig frynsegode som kan gj?re bedriften til en mer attraktiv arbeidsgiver, sier Dyre Haug. Lav pensjonskunnskap Dyre Haug p?peker at det er mange arbeidstakere som ikke vet hvilken pensjonsordning de har eller hva den vil bety i kroner og ?re. Tidligere unders?kelser har vist at fire av fem ikke vet hva de vil f? i pensjon n?r de g?r av. ? Forskjellen mellom en minimumsordning og en god tjenestepensjonsordning kan fort utgj?re 50 000 kroner i ?rlig pensjonsutbetaling for en person med l?nn p? 400 000 kroner. Det er mye! Er inntekten h?yere, blir forskjellene enda st?rre, fremholder han. ? Tenk helhetlig Uavhengig pensjonsekspert og jurist Alexandra Plahte i konsulentselskapet Steenberg & Plahte kaller pensjon et viktig, men ofte lite synlig gode. ? En bedrift som har gode pensjonsordninger b?r markedsf?re dette, p?peker hun. Plahte anbefaler samtidig arbeidsgivere ? ikke bare tenke alderspensjon, men ogs? s?rge for at de ansatte er tilstrekkelig dekket dersom de for eksempel skulle bli langtidssyke eller uf?re. ? Det hjelper deg fint lite ? vite at du ligger an til ? f? en god alderspensjon mange ?r fram i tid dersom det skulle smelle i morgen og du ikke er godt nok dekket, advarer hun. Ogs? n?r det gjelder forsikringer betalt av arbeidsgiver er det forskjeller p? sm? og store bedrifter: Jo mindre bedrift, desto f?rre forsikringer dekkes av arbeidsgiver, viser unders?kelsen. (Pressenytt) Om Storebrand Storebrand-konsernet er en ledende akt?r i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet best?r av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.

A to już wiesz?  Philips' Third Quarter Results 2011

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy