Marked

Lena Hjorth blir ny salgsdirekt?r for Home Entertainment i LG Electronics i Norden

er

N?rings- og handelsminister Trond Giske bes?ker Brasil 17.? 21. februar. Form?let med bes?ket er ? styrke n?ringslivsforbindelsene mellom Norge og Brasil. Med seg har han en n?ringslivsdelegasjon p? om lag 130 personer. Aldri f?r har en st?rre n?ringslivsdelegasjon kommet sammen for ? f?lge en minister p? reise. Dette viser at interessen for Brasil er sterkt voksende og at mange mener dette er et lovende marked ? satse i

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy