Marked

Lave str?mpriser 1. kvartal

er

Opptatt av lave str?mpriser? Da fikk du sikkert med deg at prisene har v?rt mye lavere 1. kvartal i ?r enn i fjor. If?lge Telinet Energi var innkj?psprisen p? str?m nesten halvert i ?r i forhold til 1. kvartal 2011. 1. kvartal var innkj?psprisen p? 36

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy