?konomi

Kunder med variabelpriskontrakt betalte 500 millioner kroner mer enn n?dvendig i l?pet av f?rste halv?r

30-10-2014 07:36 elskling.no Husholdninger med kontrakt med variabel pris betalte 500 millioner kroner mer enn n?dvendig i l?pet av f?rste halv?r. Den milde vinteren har f?rt til de laveste str?mprisene p? sju ?r, men de lave prisene er noe som dessverre ikke kommer kundene med variabel pris til

30-10-2014 07:36 elskling.no Husholdninger med kontrakt med variabel pris betalte 500 millioner kroner mer enn n?dvendig i l?pet av f?rste halv?r. Den milde vinteren har f?rt til de laveste str?mprisene p? sju ?r, men de lave prisene er noe som dessverre ikke kommer kundene med variabel pris til gode.

Husholdninger med kontrakt med variabel pris betalte 500 millioner kroner mer enn n?dvendig i l?pet av f?rste halv?r. Den milde vinteren har f?rt til de laveste str?mprisene p? sju ?r, men de lave prisene er noe som dessverre ikke kommer kundene med variabel pris til gode. Beregninger utf?rt av elskling.no viser at husholdninger med kontrakt med variabel pris betalte 500 millioner kroner mer for str?mmen i f?rste og andre kvartal i ?r enn husholdninger med spotpriskontrakt. Dette er ingen tilfeldighet. Kunder med variabel pris har de siste tre ?rene betalt 1,3 milliarder kroner mer enn kunder med spotpris. If?lge statistikk fra Statistisk sentralbyr? (SSB) har ca. 30 prosent av husholdningene kontrakt med variabel pris. En sammenligning utf?rt av elskling.no viser at variabel pris har v?rt dyrere enn spotpris de siste 16 ?rene. Elsklings beregninger viser at husholdningene med variabel pris kunne spart 710 millioner kroner i l?pet av f?rste halv?r, dersom de hadde valgt en av de fem beste spotprisavtalene p? markedet. I fjor hadde tilsvarende innsparing v?rt p? 750 millioner kroner. ? Spotpriskontrakter l?nner seg fremfor kontrakter med variabel pris over tid. Husholdninger med kontrakt med variabel pris b?r bytte og tegne en konkurransedyktig spotpriskontrakt, sier Jens Regnström, grunnlegger av str?mbyttetjenesten elskling.no. Spotprisavtaler er mer transparente enn avtaler med variabel pris. Det er lettere ? etterpr?ve spotprisavtaler mot for eksempel str?mb?rsen Nord Pool, og dersom prisen p? str?mb?rsen synker merkes dette direkte p? forbrukerens str?mregning. Dette er vanskeligere med avtaler med variabel pris, der str?mleverand?ren selv bestemmer prisen som kunden betaler. Om elskling.no ? Norges f?rste tjeneste for sammenligning og skifte av str?mkontrakter elskling.no tilbyr forbrukeren et kompetent, enkelt og objektivt verkt?y som forenkler kompliserte sammenligninger og bytteprosesser og dermed stimulerer og ?ker antallet som aktivt velger str?mleverand?r. Tjenesten ble f?rst lansert i Sverige ? elskling.se ? og har fra starten av 2007 hjulpet mer enn 400 000 svensker ? sammenligne og bytte str?mavtale. Bedriften ble grunnlagt og drives fra begynnelsen av fem sivilingeni?rer fra Kungliga Tekniska Högskolan som etter noen ?rs erfaring fra n?ringslivet samlet seg rundt idéen at det trengs en uavhengig, dekkende tjeneste med h?y kvalitet som ?ker transparensen p? det nordiske kraftmarkedet. www.elskling.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy