Finans

Kun 3 av 10 tar ut pensjon f?r 67

04-08-2013 07:00 Storebrand De fleste velger fortsatt ? starte pensjonsutbetalingene ved 67 ?r, viser tall fra Storebrand. Dette til tross for at pensjonsreformen gir mulighet for ? ta ut alderspensjon fra 62 ?r. ? Jeg er positivt overrasket, sier pensjons?konom.

De fleste velger fortsatt ? starte pensjonsutbetalingene ved 67 ?r, viser tall fra Storebrand. Dette til tross for at pensjonsreformen gir mulighet for ? ta ut alderspensjon fra 62 ?r. ? Jeg er positivt overrasket, sier pensjons?konom. ? Jeg hadde forventet at enda flere ville ta ut pensjonen f?r 67, siden penger i dag er mer fristende enn penger i morgen. Mange ser nok at den ?rlige pensjonen vokser betydelig dersom man venter med uttaket, kommenterer pensjons?konom Knut Dyre Haug i Storebrand. Han legger til at noe av forklaringen ogs? kan v?re at en del faktisk ikke har mulighet til ? ta ut pensjon fra 62 fra folketrygden, siden de har for lav pensjonsopptjening. Dette gjelder spesielt kvinner. Konklusjonene fremkommer ved ? se p? de n?rmere 30.000 kundene som har startet pensjonsutbetalingene fra Storebrand siden 2011. Funnene stemmer godt overens med tall for tidlig uttak fra folketrygden/NAV. ? Av de som tar ut pensjon f?r 67 ?r i Storebrand, er det mest vanlig ? ta ut ved f?rste anledning, alts? ved 62 ?r. Resten av tidliguttaket fordeler seg jevnt fra 63 til 66 ?r. Flere menn enn kvinner benytter seg av muligheten til ? f? utbetalt pensjonen f?r 67, sier pensjons?konomen. Nesten ingen venter til etter 67 Fleksibiliteten gjelder ogs? andre veien. Du kan vente med ? ta ut alderspensjon ? helt til du er 75 ?r. Da blir den ?rlige pensjonen h?yere. Men denne muligheten blir lite benyttet: Kun ca 1 prosent av Storebrands kunder utsetter uttaket til etter 67 ?r. Vi jobber lenger enn f?r Pensjonsreformen, som ble innf?rt i 2011, gj?r det mulig ? kombinere arbeid og pensjon. Det betyr at du kan ta ut pensjon og likevel fortsette ? jobbe fulltid eller deltid. Denne fleksibiliteten, samt at det har blitt mer l?nnsomt ? jobbe lengre, har medf?rt at arbeidslysten blant eldre er ?kende. If?lge NAV er det 9.000 flere sysselsatte i alderen 62?66 ?r i 2012 enn i 2010. ? Dette viser at reformen virker etter intensjonen. Har du en god pensjon og sparepenger i bakh?nd er det du selv som kan ta dette valget. Dessverre snakker jeg altfor ofte med folk som m? jobbe lengre enn de ?nsker, fordi de ikke har r?d til ? pensjonere seg ved 62 eller 63, forteller pensjons?konomen. ? Pensjonsplanlegging m? bli en folkesport! Sp?rsm?let om n?r man vil slutte ? jobbe dreier seg om mer enn ?konomi, legger Dyre Haug til, og forklarer: ? Har du en jobb du trives i og er ved god helse, er det kanskje det som b?r avgj?re om du fortsetter ? jobbe eller ikke. Tenk ogs? gjennom hva skal du fylle den nye fritiden med. Er din ektefelle fortsatt i jobb, er det et argument for ? jobbe noen ?r til, avslutter han. EGEN BOKS: Faktorer som p?virker n?r du b?r ta ut pensjon: – Opptjening: Du m? ha h?y nok pensjonsopptjening i folketrygden for ? kunne ta ut pensjon f?r 67 ?r. For ? kunne ta ut full pensjon fra 62 ?r m? du ha en inntekt p? ca 400.000 kroner og full opptjening. En AFP-avtale reduserer denne grensen. – Mer penger om du venter: Pensjonen blir h?yere jo lenger du venter med ? ta ut pengene. Dette er fordi pensjonsrettighetene du har tjent opp da skal fordeles p? f?rre forventede leve?r. For hvert ?r du venter med pensjonsuttaket f?r du ca 5 prosent h?yere ?rlig pensjon fra folketrygden resten av livet. – Helse: Har du god helse er det er argument for ? vente med uttaket. Lever du lenger enn gjennomsnittet for ditt ?rskull, kan du f? betydelig h?yere total pensjon enn det du har tjent opp gjennom arbeid. Dette er fordi pensjonen fra folketrygden, ytelsespensjon og AFP i privat sektor er livsvarig, og utbetalingene fortsetter selv om du lever til du blir 100 ?r. (Har du innskuddspensjon er utbetalingsperioden som regel 10 eller 15 ?r.) – Plan: Har du noe smart ? bruke de ekstra pengene p?? Har du ikke det, b?r du vente med ? ta dem ut til du slutter ? jobbe. Det er vanskelig ? lage et regnestykke der tidlig uttak parallelt med arbeidsinntekt l?nner seg i det lange l?p. Kilde: Storebrand BILDETEKST TIL BILDE NR 2: OVERRASKET: ? Jeg er positivt overrasket over at de fleste venter til 67 ?r med ? ta ut pensjon, sier pensjons?konom Knut Dyre Haug i Storebrand. Om Storebrand Storebrand-konsernet er en ledende akt?r i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet best?r av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy