Marked

Kraftig resultatvekst for Sektor EiendomsUtvikling

11-04-2011 09:16 Sektor Gruppen Sektor EiendomsUtvikling har hatt en kraftig resultatvekst for 2010 og ?ker ?rsresultatet fra MNOK 13 674 i 2009 til MNOK 423 765. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak gevinst ved salg aksjer i Bryn Senter AS, Kuben Senter AS og Salto Eiendom AS til Schage Eiendom AS p? MNOK 354.559. Driftsresultatet endte p? MNOK 237 725 mot MNOK 177 616 i

11-04-2011 09:16 Sektor Gruppen Sektor EiendomsUtvikling har hatt en kraftig resultatvekst for 2010 og ?ker ?rsresultatet fra MNOK 13 674 i 2009 til MNOK 423 765. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak gevinst ved salg aksjer i Bryn Senter AS, Kuben Senter AS og Salto Eiendom AS til Schage Eiendom AS p? MNOK 354.559. Driftsresultatet endte p? MNOK 237 725 mot MNOK 177 616 i 2009.

er

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy