Marked

KORREKSJONMELDEPLIKTIG HANDEL

er

This is a correction of the announcement from 16:32 22.03.2011 . Reason for the correction: (no): Endring i ‘beholdning etter kj?p’ p? Egil Thompson. I forbindelse med aksjekj?psordning for ansatte har f?lgende prim?rinnsidere den 22.mars 2011 benyttet seg av tilbudet om ? kj?pe f?lgende antall aksjer i Storebrand ASA til en kurs p? 46

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy