?konomi

KLP inn p? eiersiden i Ringeriks-Kraft

28-03-2014 11:00 KLP KLP erverver 15 prosent av aksjene i Ringeriks-Kraft AS av Ringerike kommune. Avtalen har en verdi p? om lag 135 millioner

28-03-2014 11:00 KLP KLP erverver 15 prosent av aksjene i Ringeriks-Kraft AS av Ringerike kommune. Avtalen har en verdi p? om lag 135 millioner kroner.

er

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy