?konomi

Kj?returen du ikke vil oppleve (VIDEO)

Kj?returen du ikke vil oppleve (VIDEO)
16-10-2014 10:47 If Skadeforsikring Slik ser en viltp?kj?rsel ut innenfra bilen. (Obs!: Sterke

16-10-2014 10:47 If Skadeforsikring Slik ser en viltp?kj?rsel ut innenfra bilen. (Obs!: Sterke videobilder.)

Ville du klart ? stoppe? Slik ser en viltp?kj?rsel ut innenfra bilen fanget gjennom et dashbordkamera. (Video/foto: If) Slik ser en viltp?kj?rsel ut innenfra bilen. (Obs!: Sterke videobilder.) (Privat til redaksjon: Lenker til aktuell video som kan embeddes lenger ned p? siden.) Advarsel: N? er vi inne i den tiden p? ?ret hvor det skjer flest viltkollisjoner. L?per et r?dyr, en elg eller en hjort ut i veien 20 meter foran deg i 80-sonen, har du bare ett sekund p? ? stoppe. Tusenvis drept ?rlig blir over 5000 hjortevilt p?kj?rt av bil her i landet, viser statistikk fra Statistisk sentralbyr?. ? De alvorlige skadene oppst?r s?rlig der elgen kommer br?tt p? slik at bilsj?f?ren ikke har s?rlig mulighet til ? bremse opp. Det er stor fare for at sj?f?r og passasjerer blir invalidisert for livet, sier informasjonsdirekt?r Jon Berge i forsikringsselskapet If. Det ? senke hastigheten med 10 km/t gj?r mye for reaksjonsmulighetene dine. Kj?rer du i 70 km/t i stedet for 80, minsker risikoen for ulykker med 50 prosent, viser tall fra Transport?konomisk institutt. De fleste p?kj?rsler av elg skjer i n?rheten av skog og vassdrag. Risikoen er st?rst de to-tre timene f?r solnedgang og de to-tre f?rste timene etter soloppgang, p?peker Berge i If. Med bedre rydding av skog og annen vegetasjon langs veiene, vil du oppdage dyret tidligere og redusere muligheten for kollisjon. Bedre sikt hjelper ? I Sverige har de v?rt flinke til ? rydde langs de mest utsatte veiene, og myndighetene har sv?rt klare regler for sikkerhetssoner og gjerder for ? hindre viltulykker. I Norge ser vi at nye veistrekninger blir sikret bedre enn tidligere. Det er bra. Med bedre sikt minker sannsynligheten for kollisjoner med elg og andre hjortedyr. Bilistene f?r bedre muligheter for ? oppdage dyrene og bremse i tide, sier Jon Berge i If. I jakt?ret 2013/2014, som g?r fra 1. april til 31. mars ?ret etter, ble over 5200 s?kalte hjortedyr p?kj?rt av bil. Det viser tall fra Statistisk sentralbyr?. 934 av disse var elg, 3618 r?dyr, 689 hjort og fire villrein. Ved p?kj?rsel av dyr er det viktig ? varsle lokalt politi/viltnemnd. F?r man bekreftelse p? at dette er gjort, f?r man ikke bonustap og egenandel hos If ved viltp?kj?rsel. — Videotekst: Ville du klart ? stoppe? Slik ser en viltp?kj?rsel ut innenfra bilen tatt opp av dashbordkamera. (Video: If) Embed-kode til videoen p? YouTube:

A to już wiesz?  Forretningssystemet Xledger vokser i Norge og internasjonalt
Pressekontakter i If: Jon Berge, informasjonsdirekt?r, telefon 905 98 680 Sigmund Clementz, kommunikasjonr?dgiver, telefon 982 49 805 – [email protected] If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper ogs? bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle f? en skade. Takket v?re v?re 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum f?le seg trygge p? at de vil f? den hjelpen de trenger – hvis noe skulle skje.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy