?konomi

Innf?rer aldersgrense for skattelistesnoking

15-05-2014 11:14 Skattebetalerforeningen Fra og med h?sten blir det innf?rt en aldersgrense for ? sjekke hvor mye du og jeg tjener. I tillegg f?r du vite hvem som sjekker skatteopplysningene dine. – Vi er glade for innstrammingene, sier Karine Ugland Virik, administrerende direkt?r i Skattebetalerforeningen.

Fra og med h?sten blir det innf?rt en aldersgrense for ? sjekke hvor mye du og jeg tjener. I det reviderte statsbudsjettet som ble lagt frem onsdag 14. mai kom det frem at regjeringen strammer inn p? innsynet i skattelistene. Det medf?rer blant annet f?lgende: Du skal f? vite hvem som har sett p? skattelisteopplysningene dine Du m? v?re over 16 ?r for ? sjekke andres skattelisteopplysninger – Vi mener det er rimelig at den enkelte skattebetaler skal f? vite hvem som har s?kt p? skatteopplysningene deres. Vi foresl?r derfor at dette gj?res tilgjengelig for skattebetaler p? skatteetatens hjemmesider, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding. – Godt forslag Dette er i tr?d med forslaget Finansdepartementet tidligere sendte ut p? h?ring – et forslag Skattebetalerforeningen stilte seg bak. – Vi har i lengre tid ?nsket og jobbet aktivt for innstramminger n?r det gjelder skattelistene, og hilser denne endringen velkommen, sier Karine Ugland Virik, administrerende direkt?r i Skattebetalerforeningen. I tillegg peker hun p? en annen positiv effekt ved forslaget: Innf?ringen av aldersgrense for ? snoke i skattetallene. – Unders?kelser Skattebetalerforeningen tidligere har utf?rt har vist at unge har benyttet skattelistene for ? sjekke foreldrenes inntekt. Dette er derfor et tiltak som i stor grad b?r kunne fjerne mobbing p? grunn av skattelistetallene, sier Ugland Virik. Aldersgrense I det opprinnelige h?ringsforslaget var det ikke lagt inn en aldersgrense, men p? grunn av innspill fra Skattedirektoratet har Finansdepartementet kommet til at dette er fornuftig, men at aldersgrensen settes til 16 ?r – ikke 18 ?r, slik konsekvensen ville v?rt dersom Skattedirektoratets innspill hadde f?tt fullt gjennomslag. – Departementet er samd med Skattedirektoratet om at det kan vere uheldig at mindre?rige sine s?k i skattelista blir registrert. Sj?lv om s?kjaren p? f?rehand vil bli informert om at skattytar f?r tilgang til opplysningar om s?k p? seg sj?lv, er det ikkje sj?lvsagt at mindre?rige vil sj? alle konsekvensane av ei slik registrering, skriver Finansdepartementet i budsjettdokumentene, og fortsetter: – Skattedirektoratet sitt forslag inneber i praksis ei aldersgrense p? 18 ?r for ? f? tilgang til skattelisteopplysningar. Etter departementet si vurdering er dette for h?gt. Departementet legg (?) til grunn at personar som er 16 ?r eller eldre b?r skj?ne konsekvensane av kva ein registrering av s?k inneber og foresl?r derfor at grensa for tilgang til skattelista blir sett til 16 ?r. Skattebetalerforeningen ble stiftet i 1952, er partipolitisk n?ytral, og har hjulpet og veiledet en lang rekke skattytere i 60 ?r. Vi har om lag 16.000 medlemmer – s? vel privatpersoner som n?ringsdrivende og bedrifter. Bes?k v?re hjemmesider p? www.skatt.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy