Marked

INM – Endelig oppgj?r av oppkj?pet i Workplace Consulting AS

er

Inmeta Crayon ASA b?rsmeldte 7. juli 2011 gjennomf?ring av oppkj?pet av lisens- og konsulentselskapet Workplace Consulting AS. Inmeta Crayon ASA er i henhold til aksjekj?psavtalen forpliktet til ? overf?re ytterligere 200.970 Inmeta Crayon ASA aksjer som endelig oppgj?r for kj?pesummen. 12. august 2011 er 200.970 Inmeta Crayon ASA aksjer overf?rt

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy