Finans

Ikke stol p? boligen som eneste pensjon

26-04-2013 06:00 Storebrand Fire av ti nordmenn sparer til pensjon gjennom ? betale ned p? boliggjeld. ? Det er positivt at mange sparer til pensjon, men husk at det kan v?re lurt ? spre pengene p? flere spareformer, sier Storebrands pensjons?konom.

Fire av ti nordmenn sparer til pensjon gjennom ? betale ned p? boliggjeld. ? Det er positivt at mange sparer til pensjon, men husk at det kan v?re lurt ? spre pengene p? flere spareformer, sier Storebrands pensjons?konom. Syv av ti yrkesaktive nordmenn over 35 ?r svarer at de sparer privat til pensjonstilv?relsen. Det viser en unders?kelse som Ipsos MMI nylig har gjennomf?rt for Storebrand. Den vanligste spareformen er nedbetaling av boligl?n, fulgt av spareavtale i fond og spareavtale i bank. Tre av ti oppgir at de ikke sparer til pensjon p? egenh?nd. – Dette er oppl?ftende tall. Det viktigste er ? spare jevnlig, det nest viktigste er ? spare riktig, sier Storebrands pensjons?konom Knut Dyre Haug. Riktig sparing handler om ? ikke legge alle eggene i én kurv, men heller spre pengene p? flere spareformer som bank, rentefond, aksjefond og bolig. I dag har nordmenn nesten ti ganger s? mye penger i banken som i verdipapirfond, if?lge tall fra SSB. Det mener Lasse Ruud, adm. direkt?r i Verdipapirfondenes forening, er lite smart. – Det er viktig ? plassere pensjonssparingen der den kan forventes ? holde tritt med reall?nnsutviklingen. Aksjefond er en slik spareform. En fast spareavtale i aksje- eller kombinasjonsfond er en glimrende ordning som bidrar til ? disiplinere langsiktig sparing, sier Ruud. Boligsparing har v?rt smart, men se opp for risikoen Gunstige skatteregler og solid prisvekst har gjort boligsparing spesielt attraktivt. Pensjons?konomen advarer likevel folk mot ? se seg blinde p? verdiene som ligger i boligen. – Et nedbetalt hus er et bra supplement til pensjonssparingen. Men jeg vil ikke anbefale folk ? basere hele sin private pensjonssparing p? dette. Han du kun spart i bolig gjennom hele livet, er du veldig utsatt for boligprisfall. Dessuten m? du jo ha et sted ? bo ogs? n?r du har blitt pensjonist, sier han. Man skal heller ikke overvurdere hvor mye pensjon man kan f? ut av en nedbetalt bolig, mener Dyre Haug, og gir f?lgende regneeksempel: En gjennomsnittlig bolig i Norge i dag koster ca. tre millioner kroner. Hvis man antar at boligen til et pensjonistpar kan bel?nes opp til 50 prosent, blir l?net 1,5 millioner. Fordelt p? ektefellene blir l?nebel?pet 750 000 p? hver. Pengene skal fordeles ut over pensjonstilv?relsen, la oss si 15 ?r. – Da sitter hver person igjen med 50 000 kroner i ?ret. Til fradrag kommer rentene p? l?net, som skal betales underveis. Det blir ikke allverdens tilleggspensjon, sier Dyre Haug. Flere pensjonister med l?n Tidligere unders?kelser viser at flere nordmenn g?r inn i pensjonstilv?relsen med l?n. I fjor viste en unders?kelse fra Storebrand og Norstat at tre av ti pensjonister fremdeles har l?n. Dette bekymrer pensjons?konomen. – Husk at betalingsevnen din vil v?re betydelig lavere n?r du g?r fra yrkesaktiv til pensjonist. Mange vil oppleve at inntekten halveres, og flere kan f? problemer med ? betjene l?net. Da kan pensjonsdr?mmene ryke for enkelte. – Skaff deg oversikt over hva du kan forvente ? f? i pensjon, og vurdér om dette er tilstrekkelig. Er svaret nei, start med privat sparing, anbefaler pensjons?konomen. Egen boks: Pensjonsr?d fra Storebrand 1. F? oversikt over hvor mye du kan forvente ? f? i pensjon. Start p? nav.no, norskpensjon.no og storebrand.no. 2. Vurdér dette opp mot ?nsket pensjonsniv?, og legg opp en spareplan deretter. 3. Start sparingen. En m?nedlig spareavtale i fond er normalt den beste pensjonssparingen. 4. S?rg for at pensjonen din investeres med riktig risikoprofil for deg, og at investeringene er b?rekraftige. Se sp?rreunders?kelsen fra Ipsos MMI og Storebrand i vedlegg. Om Storebrand Storebrand-konsernet er en ledende akt?r i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet best?r av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy