?konomi

Hvile?r ble vekst?r for Nordic Choice Hotels

22-05-2014 07:30 Nordic Choice Hotels 2013 ble sp?dd som et hvile?r i Nordic Choice Hotels. Slik gikk det det ikke. Resultatet ble ni hotell?pninger, comeback i Danmark og EBITDA-vekst tross sterk kapasitets?kning.

2013 ble sp?dd som et hvile?r i Nordic Choice Hotels. Slik gikk det det ikke. Resultatet ble ni hotell?pninger, comeback i Danmark og EBITDA-vekst tross sterk kapasitets?kning. Ved utgangen av 2013 hadde selskapet en portef?lje best?ende av 172 hoteller med til sammen 28 484 hotellrom i Skandinavia og Baltikum. Blant de nye tilskuddene var det prisbel?nte hotellet THE THEIF p? Tjuvholmen, Quality Hotel Friends ved den nye nasjonalarenaen Friends Arena i Solna utenfor Stockholm, Comfort Hotel Winn i Ume?, Clarion Hotel Sense i Lule? og Clarion Collection Hotel No. 13 p? Torgallmenningen i Bergen. -Nordic Choice hadde planlagt et hvile?r, men vi gjorde alt annet enn ? hvile. Nordic Choice ?pnet 9 fantastiske hoteller, vant en rekke prestisjefulle priser, lanserte restaurantkonseptet Kitchen & Table og reposisjonerte oss i K?benhavn. 2013 ble rett og slett et ?r spekket med h?ydepunkter, Petter A. Stordalen, eier og styreleder i Nordic Choice Hotels. L?nnsom vekst Resultatet for 2013 viser at selskapets driftsinntekter ?kte med 11,2 %, og bel?p seg til 6 669 MNOK mot 5 996 MNOK i 2012. Veksten var i hovedsak drevet av de syv nye driftshotellene som til sammen stod for en vekst p? +5,5 %.Overtagelsen av de danske hotellene Skt. Petri og Comfort Hotel Vesterbro i K?benhavn, samt Clarion Hotel Amaranten i Stockholm, bidro til en vekst p? 2,9 %. I 2013 ?kte inntekt per tilgjengelig rom (RevPAR) med 4,2 %, og selskapets EBITDA ?kte med 7,8 % fra 488 MNOK i 2012 til 522 MNOK i 2013. – 2013 ble et godt ?r for Nordic Choice Hotels. Nok en gang leverer vi l?nnsom vekst og vi kaprer markedsandeler i et utfordrende konkurranselandskap. Til tross for et ?r preget av kraftig ekspansjon og h?ye pre-opening kostnader, ?kte vi EBITDA med 7,8 % til tross. Det er vi sv?rt forn?yd med, sier Torgeir Silseth, administrerende direkt?r i Nordic Choice Hotel. Trippel bunnlinje Nordic Choice har i mange ?r rapportert etter en trippel bunnlinje, under kategoriene mennesker, milj? og profitt. Ved utgangen av fjor?ret talte hotellselskapet ca 12 000 medarbeidere, og er i dag en mangfoldig bedrift med 129 nasjonaliteter representert. I 2013 ble selskapet k?ret til Norges beste arbeidsplass i reiselivsbransjen under den ?rlige k?ringen Great Place To Work. Nordic Choice ble ogs? rangert som det mest b?rekraftige hotellselskapet i Norge i f?lge Sustainable Brand Index i 2013. -Fokus p? b?rekraft er selve grunnpilaren i Nordic Choice og det gjennomsyrer tiln?rmingen v?r til b?de drift, milj? og samfunnsansvar. I 2013 bidro vi og v?re gjester til ? bevare regnskog tilsvarende 86 628 fotballbaner, vi servert 2800 kopper ?kologisk kaffe per time og vi byttet ut 14 111 halogenp?rer med mer milj?vennlige LED-p?rer. Det er resultater vi er solte av, sier Torgeir Silseth, administrerende direkt?r i Nordic Choice Hotel. Nordic Choice har v?rt signaturpartner med UNICEF siden 2008. I 2013 resulterte dette samarbeidet i at Nordic Choice sikret ett ?rs skolegang for hele 6072 barn i utsatt for human trafficking. I tillegg samlet selskapet sammen med gjester og Nordic Choice Club-medlemmer inn 1 939 140 NOK til UNICEFs arbeid for de tyfonrammede barna p? Filippinene. Den samlede donasjonen til UNICEF i 2013 bel?p seg til hele 3 760 778 NOK. Forventer stabil prisutvikling Fra 2014 til 2017 forventer Nordic Choice en kapasitets?kning p? 4000 rom i de seks st?rste markedene i Norge, mens man i Sverige forventer en ?kning p? 4650 rom i de 5 st?rste markeder. Det tilsvarer en kapasitetsvekst p? henholdsvis 15 % og 12 %. I den samme perioden forventes det en ettersp?rselsvekst p? 12 % i begge land, som betyr at belegget vil holde seg stabilt i de svenske markedene, mens det vil falle noe i Norge. Et relativt jevnt vekstforhold mellom kapasitet og ettersp?rsel bidrar til en forventning om stabil prisutvikling, dog en del sterkere i Sverige enn i Norge. -Nordic Choice har selv n?rmere 4000 rom under utbygging, og kapasitetsveksten skyldes offensiv nyetablering av hoteller i alle v?re hovedmarkeder. Utviklingen vi ser i det nordiske hotellmarkedet viser viktigheten av ? kapre nye gjester og bygge lojalitet hos dem vi allerede har, sier Torgeir Silseth, administrerende direkt?r i Nordic Choice Hotels. I K?benhavn forventes det at ettersp?rselen vil stige med 13 % i perioden 2014-2017, mens kapasiteten vil vokse med 12 %. Belegget forventes derfor ? g? noe opp, som betyr at vi vil se en sterkere prisvekst enn i Norge og Sverige. Ser lyst p? 2014 – Vi har store forventninger til 2014. Nordic Choice har fantastiske hoteller under utbygging og rekordmange Nordic Choice Club-medlemmer i lojalitetsprogrammet v?rt. Det, sammen med en ?kning i salget av hotellrom p? v?r egen web Choice.no, gj?r at vi forventer b?de en bedre omsetning og bunnlinje i 2014, sier Torgeir Silseth, administrerende direkt?r i Nordic Choice Hotels. I l?pet av 2014 ?ker Nordic Choice hotellportef?ljen med ytterligere 4 hoteller. 1. mai ?pnet Troms?s nye storstue Clarion Hotel The Edge med 290 hotellrom og milj?klasse A. I august ?pner Stavangers st?rste kongresshotell Clarion Hotel Energy med 400 rom, og 15. oktober ?pner b?de Comfort Hotel Xpress i Troms? med 192 rom og Comfort Hotel Xpress Central Station i Oslo med 167 rom. Se vedlagt Word-dokument for mer informasjon om resultatet. Nordic Choice Hotels er Nordens st?rste hotellkonsern med 171 hoteller og 12 000 medarbeidere i Skandinavia og Baltikum. Selskapet markedsf?rer kjedene Comfort, Quality Hotels, Quality Resort, Clarion Collection og Clarion, samt 10 unike hotellperler innen Nordic Hotels & Resorts. Alle hoteller er milj?sertifisert etter ISO 14001. Vedlagte filer Word-dokument

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy