Marked

Hva er en prestasjonskultur verdt for en nasjon?

Tilbakekj?p av egne aksjer / ut?velse av

Tilbakekj?p av egne aksjer / ut?velse av ansatteopsjoner

er

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy