Marked

Goodtech har p? nytt blitt valgt som leverand?r til Mjölby Kommune

Goodtech har p? nytt blitt valgt som leverand?r til Mjölby Kommune

er

Det vises til b?rsmelding 28.06.11 vedr?rende tilbakekallelse av kontrakt for leveranse av biogassanlegg til Mjölby kommune i Sverige. Som informert om i kvartalsrapporten for 1. kvartal 2011 ble tildelingen overklaget i henhold til svensk lov om offentlig anskaffelser. Overklagingen fikk medhold i forvaltningsretten i Lindköping. Dette innebar for Goodtechs del at tildelingen ble annullert og prosjektet lyst ut p? nytt h?sten 2011. Goodtech Environment AB p? ?land har p? nytt blitt valgt som leverand?r og kontrakt vil bli signert med Mjölby kommune for leveranse av et anlegg som skal produsere biogass av slam fra kommunens renseanlegg. Leveransen gjelder prosjektering og leveranse av r?tne- og gassystem samt modifisering av eksisterende anlegg for biogassproduksjon. Biogassen vil kunne brukes som drivstoff til biler eller til produksjon av elektrisitet. Kontrakten er en totalentreprise som omfatter prosess- og maskinutstyr

A to już wiesz?  Ny dato for offentliggj?ring av kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 og forel?pig ?rsregnskap for 2009

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy