?konomi

Godt halv?rsresultat

29-08-2014 09:30 Posten Norge Posten Norge leverte et godt resultat for f?rste halv?r. Omsetningen ?kte, resultatet ble forbedret og leveringskvaliteten var h?y. Den digitale utviklingen gir vekst for e-handel og nye muligheter for sikker digital post, mens adresserte brev g?r ned.Posten-konsernets omsetning ?kte med 541 millioner kroner, eller 4,7 prosent, i f?rste halv?r sammenlignet med samme periode i fjor.

Posten Norge leverte et godt resultat for f?rste halv?r. Omsetningen ?kte, resultatet ble forbedret og leveringskvaliteten var h?y. Den digitale utviklingen gir vekst for e-handel og nye muligheter for sikker digital post, mens adresserte brev g?r ned. Posten-konsernets omsetning ?kte med 541 millioner kroner, eller 4,7 prosent, i f?rste halv?r sammenlignet med samme periode i fjor. Omsetningen i f?rste halv?r var 12 043 millioner kroner. Driftsresultat f?r engangseffekter og nedskrivinger (EBITE) ble 312 millioner kroner, som er 88 millioner kroner, eller 39,6 prosent, h?yere enn i f?rste halv?r 2013. ?kningen skyldes i hovedsak oppkj?p, vekst innen pakker og valutaeffekter. Det er Logistikksegmentet som har bidratt til resultatfremgangen med vekst i Norge for gods og grenseoverskridende pakker. I Postsegmentet fortsetter volumene ? falle for adresserte brev. – 2014 har s? langt v?rt et godt ?r for Posten Norge. I tillegg til omsetningsvekst har vi god effekt av flere forbedringstiltak, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS. Nye digitale muligheter Digitaliseringen gir nye muligheter for Posten. E-handel er Postens viktigste vekstomr?de. Per 1. halv?r ?kte omsetningen fra e-handelsprodukter med 9 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig f?rer digitaliseringen til f?rre fysiske brev. I 1. halv?r falt adresserte brevvolumer med 6,7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. St?rst er nedgangen innen offentlig post med 8 prosent hittil i ?r, hvorav 11 prosent i andre kvartal. ? Vi begynner ? se effekten av at det offentlige skal g? over til ? sende post digitalt til borgerne. Ogs? her vil Posten ligge i forkant. Ved ? satse p? sikker digital post, Digipost, vil vi v?re med og forenkle og fornye det norske samfunnet, sier Mejdell. Satser nordisk Posten og Bring vokser innenfor logistikk i Norden. Konsernet har i ?r overtatt West Cargo V?g?rda AB, Smartpak Sweden AB og Kirkestuen Transport AS. I Danmark har Bring etablert et eget utleveringsnett for pakker. Nettverket best?r av utlevering i butikker og pakkeautomater, og har til sammen 663 utleveringssteder. ?I Norden har vi allerede blitt den ledende nordiskbaserte logistikkakt?ren gjennom ? bygge sterke markedsposisjoner b?de i Sverige og Danmark, sier Mejdell. St?tter Evrys strategiske prosess Posten Norge st?tter at EVRY ASA starter en strukturert prosess for ? forf?lge ulike strategiske muligheter, herunder salg, slik selskapet meldte i en b?rsmelding 27. august. -Vi er en finansiell eier i EVRY ASA og vil forholde oss til resultatet av prosessen n?r det foreligger, sier Mejdell. Posten Norge har v?rt st?rste eier i EVRY ASA med 40 prosent etter fusjonen mellom ErgoGroup AS og AS EDB i 2010. God kvalitet og HMS I f?rste halv?r 2014 hadde Posten en kvalitet p? A-post levert over natt p? 87 prosent, noe som er 2 prosentpoeng over konsesjonskravet. De ?vrige fem konsesjonskravene ble ogs? innfridd med god margin i f?rste halv?r 2014. Postens systematiske arbeid innen helse, milj? og sikkerhet (HMS) fortsetter ? gi gode resultater. F?rste halv?r var sykefrav?ret for konsernet p? 6,6 prosent. Dette er en reduksjon p? 0,3 prosentpoeng sammenlignet med ?ret f?r. For ytterligere informasjon, kontakt Postens pressetelefon p? tlf 95148000 Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige l?sninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk i Norden. Konsernet m?ter markedet med to merkevarer, Posten og Bring. Posten betjener privatkunder i det norske markedet og har ansvaret for daglig postdistribusjon og det landsdekkende salgsnettet med over 1400 salgssteder i Norge. Bring retter seg mot bedriftskunder innen post og logistikk i Norden og best?r av forretningsomr?der med ulik spisskompetanse.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy