Marked

Godt halv?rsresultat for If i Norge

08-08-2012 09:16 If Skadeforsikring If Skadeforsikring fikk et teknisk resultat i Norge p? 1 543 millioner svenske kroner (SEK) i 1. halv?r i ?r, mot 716 millioner SEK i samme periode 2011. Resultat?kningen er p? 115,5 prosent. Ifs totalkostnadsprosent i Norge ble 81,1 prosent etter seks m?neder i ?r, mot 93,1 prosent i samme periode i fjor.

Ifs konsernsjef, Torbjörn Magnusson If Skadeforsikring fikk et teknisk resultat i Norge p? 1 543 millioner svenske kroner (SEK) i 1. halv?r i ?r, mot 716 millioner SEK i samme periode 2011. Resultat?kningen er p? 115,5 prosent. Ifs totalkostnadsprosent i Norge ble 81,1 prosent etter seks m?neder i ?r, mot 93,1 prosent i samme periode i fjor. Det tekniske resultatet for If Skadeforsikrings totale virksomhet i alle land ?kte med 22,8 prosent til 2 503 millioner SEK for f?rste halv?r 2012, sammenlignet med 2 037 millioner SEK i tilsvarende periode i fjor. Totalkostnadsprosenten for ?rets seks f?rste m?neder var 89,4 prosent, mot 92,7 prosent for samme periode i fjor. – If fremlegger et utmerket resultat i f?rste halv?r 2012. Midt i en turbulent omverden har vi, som en f?lge av et langsiktig og m?lbevisst arbeid, b?de et sterkt forsikringsresultat og en god vekst, sier konsernsjef Torbjörn Magnusson i If Skadeforsikring. Resultat f?r skatt f?rste halv?r i ?r ble 3 922 millioner SEK, mot 3 762 millioner SEK i samme periode i fjor. Det tekniske resultatet for If i andre kvartal 2012 ble 1 512 millioner SEK, mens det var 1 154 millioner SEK i 2. kvartal i fjor. Totalkostnadsprosenten var i 2. kvartal 86,4 prosent, mot 91,1 prosent i perioden 2011. Resultatet f?r skatt i 2. kvartal ble 2 230 millioner SEK, en ?kning fra 1 804 millioner SEK i samme periode i fjor. Ifs norske virksomhet If har virksomhet i hele Norden og Baltikum. Det tekniske resultatet for den norske virksomheten i If var i 1. halv?r 1 543 millioner SEK, mot 716 millioner SEK i samme periode i fjor. Totalkostnadsprosenten i perioden ble 81,1 prosent, en forbedring fra 93,1 i 1. halv?r i fjor. For andre kvartal 2012 var det tekniske resultatet for den norske virksomheten 1 199 millioner SEK, mot 463 millioner SEK i 2. kvartal 2011. Totalkostnadsprosenten ble i perioden april-juni 68,9 prosent, en sterk nedgang fra 89,9 prosent i samme periode i fjor. – Ifs resultat i Norge er bra. Det har v?rt ekstraordin?rt f? frekvensskader i perioden, samtidig som skadeinflasjonen har v?rt lav, sier konsernsjef Torbjörn Magnusson i If. – Resultatet i andre kvartal p?virkes ogs? positivt av avviklingsgevinster, det vil si at gamle forsikringsskader har kostet mindre ? gj?re opp enn beregnet. Sampos resultat If inng?r i finanskonsernet Sampo. Sampokonsernets resultat f?r skatt for april ? juni 2012 var 440 millioner euro mot 369 millioner euro i 2. kvartal i fjor. Resultat pr. aksje for andre kvartal 2012 ble 0,66 euro mot 0,55 euro i samme periode i fjor. Lysaker, 8. august 2012. Forsikringsselskapet If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var 40 milliarder svenske kroner i 2011. Antallet ansatte er 6 300. If er en del av finanskonsernet Sampo Plc. If tilbyr blant annet bilforsikring, husforskring, bedriftsforsikringer og personforsikring.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy