Marked

Genombrott för Envac i Finland

14-06-2011 08:50 Envac AB I samarbete med YIT har Envac Scandinavia AB (dotterbolag till Envac AB) utvalts till att leverera sopsugsystem till de tv? nya stadsdelarna Fiskehamnen och Busholmen i Helsingfors. Beställare är Helsingfors Stad genom sina tv? dotterbolag Fiskehamnen Sopsug AB och Busholmen Sopsug AB.

I samarbete med YIT har Envac Scandinavia AB (dotterbolag till Envac AB) utvalts till att leverera sopsugsystem till de tv? nya stadsdelarna Fiskehamnen och Busholmen i Helsingfors. Beställare är Helsingfors Stad genom sina tv? dotterbolag Fiskehamnen Sopsug AB och Busholmen Sopsug AB. Installationen av Envacs sopsugsystem beräknas p?börjas under 2011 och slutföras först 2030 när de sista byggnaderna har färdigställts. Fiskehamnen och Busholmen är de mest uppmärksammade nybyggnadsprojekten i Finland just nu. Det kommer att växa fram tv? helt nya toppmoderna stadscentra med höga arkitektoniska ambitioner. Höjden p? vissa byggnader i Fiskehamnen kommer att vara högre än vad man idag har i Helsingfors. I övrigt p?minner omr?det mycket om Hammarby Sjöstad i sin täthet och i sin design. Projektet i Fiskehamnen kommer att omfatta bostäder för 20.000 personer och 8.000 arbetsplatser när det är färdigställt 2030. Den första delen i projektet Busholmen omfattar 1.000 lägenheter i omr?det Utterhäll som kommer att slutföras under 2011. I Busholmen kommer sammanlagt bostäder för 16.000 inv?nare och 6.000 arbetsplatser att färdigställas. Fyra separata avfallsfraktioner kommer att hanteras med Envacs underjordiska avfallstransportsystem; organiskt matavfall, tidningar/papper, wellpapp/ kartong och restavfall. Wellpapp kommer att komprimeras via s.k. ?resizers? och hanteras ihop med kartongförpackningar som en och samma fraktion. Avfallet sugs till tv? s.k. dubbelterminaler. Envacs anläggningar är planerade att hantera avfall fr?n b?de bostäder och kommersiella lokaler. Eventuellt kan även ett speciellt köksavfallssystem, s.k. Microvac komma ifr?ga för att hantera större mängder organsikt avfall fr?n restauranger. Anbudet är värt ?80 miljoner för Envac och YIT. Terminalen i Busholmen väntas st? klar hösten 2012 medan systemet Fiskehamnen troligtvis kommer att dröja ytterligare ett ?r. Projektet är taget i konkurrens med finska leverantörer. Envac kunde, i samarbete med YIT tack vare en l?ng erfarenhet av att leverera stora sopsugprojekt världen över övertyga Helsingfors Stad att man är rätt leverantör . Envac är stolta över samarbetet med YIT Förväntade avfallsmängder i de b?da projekten i Helsingfors (vid färdigställande): Busholmen (764 avfallsinkast) Totalt avfallstonnage fr?n Busholmen är uppskattat till 6884 ton/?r fördelat enligt nedan. Restavfall 4545,44 ton/?r Tidningar/papper 3304,32 ton/?r Organiskt matavfall 1652,16 ton/?r Wellpapp/förpackningar 826,08 ton/?r Fiskehamnen ( 823 avfallsinkast) Totalt avfallstonnage fr?n Busholmen är uppskattat till 7534 ton/?r fördelat enligt nedan. Restavfall 4972,44 ton/?r Tidningar/papper 3616,32 ton/?r Organiskt matavfall 1808,16 ton/?r Wellpapp/förpackningar 904,08 ton/?r Övrig information: Envacs underjordiska avfallstransportsystem innebär att lagring och transport av avfall och ?tervinningsprodukter fr?n hush?ll och verksamheter i bostadsomr?den, affärs- och stadscentra sker i rör under jord. Avfallet transporteras med hjälp av undertryck och luft fr?n fastigheterna till en uppsamlingscentral där det kompakteras för att fraktas till ?tervinning eller recycling. Systemet förbättrar boende- och stadsmiljön, frilägger värdefulla ytor och skapar väsentliga arbetsmiljöförbättringar för avfallshanteringen. Sopsug uppskattas även för att det underlättar recycling och ?tervinning och för att det väsentligen minskar nedskräpningen och tunga avfallstransporter. För mer information vänligen kontakta Joakim Karlsson, vVD Envac Scandinavia AB E-mail: [email protected] Mobil: +46 (0)70546 1355 eller Magnus Sjöstrand, Försöljningschef Östeuropa Envac Scandinavia AB E-mail: [email protected] Mobil: +46 (0)708 56 24 61 Envac Koncernbeskrivning 2011 Envac är ett av de ledande miljöteknikföretagen i Sverige och som uppfann sopsug i början av 60-talet. Idag finns systemet installerat över hela världen ? i bostadsomr?den, affärscentra, stadskärnor, industrikök, sjukhus och flygplatser. Envac är världsledande inom sopsug med 36 kontor i 20 länder i Europa, Mellanöstern, Asien, Nord- och Sydamerika. Sopsug fr?n Envac är en h?llbar miljöriktig investering d? systemet införlivas med övrig infrastruktur, som exempelvis elektricitet, avlopp och vatten. 2010 omsatte Envac 1,2 miljarder kronor med en ordering?ng p? 1,9 miljard. Antal anställda uppgick till 600 personer. VD Envac AB, Christer Öjdemark Marknads- & kommunikationsdirektör Envac AB, Jonas Törnblom För mer information besök v?r hemsida: www.envacgroup.com Envac är ett helägt (100 %) dotterbolag till Stena Adactum AB, ett företag inom Stena Sfären med 19 000 anställda. Envac er verdensledende leverand?r av avfallssug. V?r teknologi for innsamling og transport av avfall er helt automatisert, sikker og b?rekraftig. Installasjon av et Envac system f?rer til drastisk reduksjon av avfallstransport, bedre hygiene og forbedrede helse, milj? og sikkerhets standarder. Envacs system for avfallsh?ndtering st?tter kildesortering og gj?r resirkulering enklere.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy