Finans

Frykter hybelp?bel, g?r glipp av tusener

23-09-2013 07:40 If Skadeforsikring Huseiere avst?r fra titusenvis av kroner i skattefrie inntekter. De frykter at hybelen eller utleieleiligheten skal bli ramponert.

Husk referanser, inng? avtale med standardkontrakt og sikre deg med utleieforsikring n?r du leier ut leilighet eller hybel i eget hus, er r?det fra If Skadeforsikring. Huseiere avst?r fra titusenvis av kroner i skattefrie inntekter. De frykter at hybelen eller utleieleiligheten skal bli ramponert. En egen utleiedel i boligen gir ekstra kroner i lommeboka. ? Men mange som har mulighet for ? leie ut i eneboligen sin, kvier seg for ? gj?re det. De er redde for ? f? usympatiske leietakere og havne i tr?bbel. De g?r dermed glipp av inntekter som det ikke blir lagt skatt p?, p?peker Richard Zimowski, fagsjef for eiendomsforsikring i If. Hovedregelen er at du kan leie ut inntil halvparten av din bolig skattefritt, men man b?r sjekke dette med ligningskontoret for sikkerhets skyld. Be om referanser Skrekkhistoriene florerer om leieboeren som ikke betaler for seg, skraper opp parketten med tollekniv i fylla eller plent nekter ? flytte ut. Gj?r derfor flere intervjuer f?r du leier ut, sjekk n?ye med tidligere utleiere og sikre deg ?konomisk med utleieforsikring, anbefaler forsikringsselskapet If. ? Du overlater bruken av noe som har stor verdi til en ganske s? fremmed. Som utleier har du ansvar for ? f?lge med p? hva som skjer med utleieleiligheten eller hybelen og ha dialog med den som leier av deg. S?rg for ? gj?re ordentlig forarbeide, og snakk med referanser. Sp?r leietakeren om hvor han har bodd tidligere. F?r du bare diffuse svar, er det trolig en grunn til det, sier Richard Zimowski. ? Det kan v?re hyggelig ? dele huset ditt med andre, men det er viktig ? etablere et godt forretningsmessig forhold til din leieboer. Bli enig om ?husregler? som, for eksempel, r?yking, parkering og sn?m?king ved inng?else av avtalen. Da slipper du irritasjon senere. Husregler og en ordentlig leiekontrakt som f?lger husleieloven er viktig i bunnen for leieforholdet, for b?de deg som utleier og leietakeren, understreker han. Dekker advokathjelp Det er aldri mulig ? gardere seg helt mot leieproblemer. Utleiedelen kan bli utsatt for skadeverk, eller det kan oppst? konflikter. Derfor kan det v?re lurt ? sikre seg gjennom en utleieforsikring. Forsikringen dekker hullene som ikke dekkes av en vanlig boligforsikring, og gir den som leier ut en st?rre ?konomisk trygghet. Hvis du kj?per en utleieforsikring samtidig med at du inng?r leiekontrakt, er du i hovedsak dekket mot ?konomisk risiko som leietakeren kan p?f?re deg. Utleieforsikring omfatter slikt som h?rverk, manglende husleie eller kostnader som er knyttet til utkasting. ? Rettshjelpsdekningen i utleieforsikringen er viktig. Den som leier ut f?r dekket egne advokatutgifter hvis det oppst?r rettslige tvister, for eksempel ved manglende betaling. I slike situasjoner f?ler mange utleiere maktesl?shet, og det er godt ? f? juridisk hjelp, sier Richard Zimowski i If Skadeforsikring. Utleieforsikringen til If retter seg bare mot private som leier ut, understreker Zimowski. ?tte gode r?d ved utleie 1. Sjekk alltid referanser. Din risiko kan minimeres betraktelig ved ? leie ut til en leietaker med gode referanser. 2. Inng? alltid skriftlig avtale om utleie av bolig. Bruk en standardavtale som f?lger husleieloven. 3. Krev sikkerhet av leietaker. Dette kan gj?res enten i form av et depositum som settes p? sperret konto i bank, eller som bankgaranti- 4. Husk utkastingsklausul i leiekontrakten. Hvis det er behov for utkasting, kan du s?ke namsmyndighetene om hjelp til ? avslutte leieforholdet. 5. Ha separat str?m- og internett/telefonabonnement som leietaker er ansvarlig for, dersom dette ikke er inkludert i leien 6. Sjekk skattereglene for din bolig og utleieforhold. Dersom leien er skattepliktig, husk fradrag for utgifter i forbindelse med forsikring, filing av ekstra n?kler, oppussing og s? videre. 7. F?r du leier ut, kontakt forsikringsselskapet ditt og s?rge for at husforsikringen gjelder ogs? n?r huset er helt- eller delvis utleid. 8. S?rg for ? sette deg godt inn i reglene for utleie. Kilde: If Skadeforsikring Pressekontakter i If Skadeforsikring: Richard A. Zimowski, fagsjef for eiendomsforsikring, telefon 92 25 39 66 Sigmund Clementz, kommunikasjonsr?dgiver, telefon 98 24 98 05 – [email protected] If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var 40 milliarder svenske kroner i 2012. Det er 6 200 ansatte i konsernet. If er en del av finanskonsernet Sampo Plc. If tilbyr blant annet bilforsikringer, husforskringer, bedriftsforsikringer og personforsikringer.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy