Marked

Fortsatt notering

03-03-2010 09:12 Storebrand Embedded value (EV) er en aktuariell beregning som m?ler verdien av et livsforsikringsselskap eksklusive verdiene av fremtidig nysalg. Verdien beregnes med utgangspunkt i en rekke forutsetninger knyttet til virksomheten, mikro- og makro?konomiske forhold samt finansmarkedenes tilstand.

er

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy