Finans

Flertallet har forst?tt pensjonsreformen

14-02-2014 08:00 Storebrand I en unders?kelse Norstat har gjennomf?rt for Storebrand, svarer 6 av 10 yrkesaktive at ?kt forventet levealder f?rer til lavere pensjon. 2 av 10 svarer at ?kt levealder ikke p?virker pensjonen, mens 2 av 10 svarer "vet ikke".Dette er den viktigste konsekvensen av pensjonsreformen, sier pensjons?konom Knut Dyre Haug i

14-02-2014 08:00 Storebrand I en unders?kelse Norstat har gjennomf?rt for Storebrand, svarer 6 av 10 yrkesaktive at ?kt forventet levealder f?rer til lavere pensjon. 2 av 10 svarer at ?kt levealder ikke p?virker pensjonen, mens 2 av 10 svarer “vet ikke”.Dette er den viktigste konsekvensen av pensjonsreformen, sier pensjons?konom Knut Dyre Haug i Storebrand.

6 av 10 er klar over at de vil f? lavere pensjon i fremtiden ettersom levealderen i Norge ?ker. ? Har man f?rst skj?nt dette, s? har man et godt utgangspunkt for ? planlegge sin fremtidige pensjonstilv?relse, sier pensjons?konom Knut Dyre Haug i Storebrand. I en unders?kelse Norstat har gjennomf?rt for Storebrand, svarer 6 av 10 yrkesaktive at ?kt forventet levealder f?rer til lavere pensjon. 2 av 10 svarer at ?kt levealder ikke p?virker pensjonen, mens 2 av 10 svarer “vet ikke”. Pensjons?konom Knut Dyre Haug i Storebrand er positivt overrasket over at s? mange har f?tt med seg et sentralt poeng: Den s?kalte levealdersjusteringen, som inneb?rer at din pensjon fra folketrygden blir justert i forhold til forventet levealder. ? Dette er den viktigste konsekvensen av pensjonsreformen. Det betyr at den garanterte pensjonen til fremtidige alderspensjonister reduseres i takt med at levealderen ?ker, sier Dyre Haug. Vi m? jobbe lenger ? Enkelt forklart kan man si at pensjonsreformen har en pisk og en gulrot: Pisken er at man f?r lavere ?rlig pensjonsopptjening, fordi den pensjonen vi tjener opp skal fordeles over flere ?r. Gulroten er at det er mulig ? oppheve denne effekten gjennom ? jobbe mer, sier Dyre Haug. NAV har regnet p? hvordan levealdersjusteringen p?virker din pensjon fra folketrygden. Enkelt forklart m? hvert enkelt ?rskull jobbe litt over én m?ned lenger enn det foreg?ende for ? f? like h?y ?rlig pensjon. Eller sagt p? en annen m?te: De som har omtrent 20 ?r igjen til pensjonsalder i dag, m? regne med ? jobbe to ?r lenger enn hva dagens pensjonister m?tte. Dyre Haug forklarer at man ved siden av ? jobbe mer kan kompensere for lavere ?rlig pensjon ved ? spare mer privat. ? Skal du ha en romslig ?konomi i alderdommen, m? du antakelig spare litt p? egenh?nd. Jo tidligere du starter med regelmessig sparing, jo lettere er det ? f? en god pensjon ? og jo tidligere kan du pensjonere deg, sier han. Sett deg inn i din situasjon Han r?der alle til ? bruke tid p? ? sette seg inn i sin egen situasjon. Hos NAV, minpensjon.no og din pensjonsleverand?r finner du de verkt?yene du trenger. ? Pensjon trenger ikke ? v?re vanskelig. Bruk en av de mange pensjonskalkulatorene som fins p? nettet, for ? skaffe deg en oversikt over hva du kan forvente ? f? utbetalt. Da har du et godt grunnlag for ? vurdere hvilke grep du b?r ta i dag for ? kunne leve det livet du ?nsker som pensjonist, sier pensjons?konomen. Om Storebrand Storebrand-konsernet er en ledende akt?r i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet best?r av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter. Som kunde i Storebrand kan du v?re helt trygg p? at dine spare- og pensjonspenger ikke investeres i selskaper som medvirker til brudd p? menneskerettigheter, grov korrupsjon, klima og milj?skade og produksjon av kontroversielle v?pen.

A to już wiesz?  Storebrand lanserer ny kunde- og markedstilpasset konsernorganisering

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy