Marked

Flere vil vurdere fastrenteprodukter

09-09-2011 10:00 KLP Gjeldsniv?et i kommunesektoren har ?kt kraftig de senere ?rene. En av tre kommuneledere sier at deres kommune i st?rre grad enn tidligere vil vurdere fastrenteprodukter det neste

09-09-2011 10:00 KLP Gjeldsniv?et i kommunesektoren har ?kt kraftig de senere ?rene. En av tre kommuneledere sier at deres kommune i st?rre grad enn tidligere vil vurdere fastrenteprodukter det neste ?ret.

er

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy