Finans

Flere og flere husholdninger i leveringspliktfella

03-03-2014 11:22 elskling.no Statistikk fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at 72 300 husholdninger fikk str?m pa? leveringsplikt i tredje kvartal i fjor. Dette innebar en ?kning pa? dr?yt 8 prosent eller 10 000 husholdninger sammenlignet med tilsvarende kvartal 2012. I gjennomsnitt er pa?slaget pa? leveringsplikt hele 750 prosent h?yere enn det gjennomsnittlige pa?slaget for spotpriskontrakt.

Statistikk fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at 72 300 husholdninger fikk str?m pa? leveringsplikt i tredje kvartal i fjor. Dette innebar en ?kning pa? dr?yt 8 prosent eller 10 000 husholdninger sammenlignet med tilsvarende kvartal 2012. I gjennomsnitt er pa?slaget pa? leveringsplikt hele 750 prosent h?yere enn det gjennomsnittlige pa?slaget for spotpriskontrakt. I henhold til statistikk fra NVE har over 70 000 husholdninger str?m pa? leveringsplikt. Det er husholdninger som ikke har valgt en str?mleverand?r som havner pa? leveringsplikt. Netteieren plikter da a? levere str?m til husholdningen, sa?kalt leveringsplikt. I l?pet av to a?r har antall kunder pa? leveringsplikt ?kt med nesten 30 %, noe som er en urovekkende utvikling. ? De som oftest rammes er kunder som flytter og ikke er klar over at de ma? velge en str?mleverand?r. I enkelte tilfeller kan det ogsa? v?re slik at en kunde mister str?mavtalen og havner pa? leveringsplikt fordi de for eksempel ikke har betalt regningene sine til str?mleverand?ren, sier Jens Regnstro?m, landssjef for str?mbyttetjenesten elskling.no. Prisen for str?m pa? leveringsplikt er regulert for de f?rste seks ukene. Prisen som netteieren belaster kunden er spotpris fra str?mb?rsen Nord Pool, pluss et pa?slag pa? 6,25 ?re/kWh. Etter de f?rste seks ukene kan netteieren bestemme pa?slaget selv, og det kan dermed bli sv?rt dyrt for husholdningen. Pa?slaget varierer mellom 9 og 25 ?re/kWh avhengig av netteieren, og det kan i enkelte tilfeller ogsa? pa?l?pe faste avgifter. Beregninger gjort av elskling.no viser at det gjennomsnittlige pa?slaget for de st?rste netteierne er pa? ca. 16 ?re/kWh. Boliger med et a?rsforbruk pa? 20 000 kWh og leveringsplikt kan spare over 3000 kroner i a?ret ved a? velge en avtale med en str?mleverand?r. ? Vi anbefaler husholdninger med leveringsplikt a? velge en str?mleverand?r omga?ende. Med tanke pa? at det kun tar noen fa? minutter a? sammenligne str?mleverand?rer og velge en leverand?r, burde alle husholdninger gj?re et aktivt valg av str?mavtale, sier Jens Regnstro?m. Om elskling.no ? Norges f?rste tjeneste for sammenligning og skifte av str?mkontrakter elskling.no tilbyr forbrukeren et kompetent, enkelt og objektivt verkt?y som forenkler kompliserte sammenligninger og bytteprosesser og dermed stimulerer og ?ker antallet som aktivt velger str?mleverand?r. Tjenesten ble f?rst lansert i Sverige ? elskling.se ? og har fra starten av 2007 hjulpet mer enn 350 000 svensker ? sammenligne og bytte str?mavtale. Bedriften ble grunnlagt og drives fra begynnelsen av fem sivilingeni?rer fra Kungliga Tekniska Högskolan som etter noen ?rs erfaring fra n?ringslivet samlet seg rundt idéen at det trengs en uavhengig, dekkende tjeneste med h?y kvalitet som ?ker transparensen p? det nordiske kraftmarkedet. www.elskling.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy