Marked

Fire nye regiondirekt?rer i Skanska Norge

19-08-2011 14:21 Skanska Norge Skanska Norge har ansatt Lene Mürer som ny administrerende direkt?r i Skanska Asfalt. Hun kommer fra stillingen som avdelingsdirekt?r i Statens Vegvesen i Oslo, og tiltrer i stillingen 12. september. N?v?rende adm. dir. i asfaltvirksomheten, Mats Rönnbo, tiltrer i ny stilling i Skanska Sverige.

er

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy