Finans

Finske konkurransemyndigheter godkjenner fusjonen mellom ELIXIA og SATS, men forutsetter salg av to finske treningssentre

25-02-2014 10:00 SATS ELIXIA Finske konkurransemyndigheter har godkjent fusjonen mellom ELIXIA, SATS og Fresh Fitness. En forutsetning for godkjennelsen er at to av SATS? sentre i Finland blir solgt til tredjeparter. Disse to sentrene ligger i omr?der hvor SATS og ELIXIA, etter konkurranse-myndighetenes oppfatning, sammen er s? sterkt representert at konkurransen i disse markedene vil svekkes av

25-02-2014 10:00 SATS ELIXIA Finske konkurransemyndigheter har godkjent fusjonen mellom ELIXIA, SATS og Fresh Fitness. En forutsetning for godkjennelsen er at to av SATS? sentre i Finland blir solgt til tredjeparter. Disse to sentrene ligger i omr?der hvor SATS og ELIXIA, etter konkurranse-myndighetenes oppfatning, sammen er s? sterkt representert at konkurransen i disse markedene vil svekkes av fusjonen.

er

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy