?konomi

Finalister til pris for etisk handel

Finalister til pris for etisk handel
11-11-2014 07:30 KLP Torsdag k?res vinneren av ?rets "Ikke for enhver pris?. Finalister i ?r er Oslo kommune, Helseforetakenes innkj?psservice AS og Norges teknisk-naturvitenskapelige

11-11-2014 07:30 KLP Torsdag k?res vinneren av ?rets “Ikke for enhver pris?. Finalister i ?r er Oslo kommune, Helseforetakenes innkj?psservice AS og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Torsdag k?res vinneren av ?rets “Ikke for enhver pris?. Her er finalistene. Prisen “Ikke for enhver pris” skal fremme etiske aspekter ved innkj?p i offentlig sektor. I ?r deler KLP ut prisen for femte gang, og det skjer p? torsdag under Difis ?rlige anskaffelseskonferanse i Oslo. KLP sponser prisen, som deles ut i samarbeid med Initiativ for etisk handel og Difi. Prisen deles ut til en person eller en organisasjon i offentlig sektor som p? s?rskilt m?te har arbeidet for ? fremme etiske aspekter i leverand?rkjeden. Personen eller organisasjonen skal ha iverksatt eller oppn?dd noe som andre kan l?re av og som kan etterf?lges. ?rets finalister er: Oslo kommune – Oslo kommune arbeider strukturert og m?lrettet med ? bekjempe og forhindre korrupsjon, svart arbeid og sosial dumping i forbindelse med kommunens anskaffelseskontrakter. Et eksempel er arbeidet med ? begrense antall underleverand?rer som tillates i bygge- og renovasjonsprosjekter. – Kommunen arbeider risikobasert, og stiller strenge krav til leverand?rene i anskaffelseskontraktene. Helseforetakenes innkj?psservice AS (HINAS) – HINAS er en p?driver for etisk handel og har integrert etiske aspekter i anskaffelsesprosessen. De jobber systematisk med tematikken og har siden 2010 satt etiske kontraktskrav i alle vareanskaffelser. – HINAS har igangsatt et omfattende oppl?ringsprogram i etisk handel i egen organisasjon. – HINAS har v?rt en viktig bidragsyter i videreutviklingen av etiske kvalifikasjonskrav, og har i 2014 anvendt et slikt krav i flere anskaffelser. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) – NTNU kan vise til solid lederforankring og et sterkt engasjement for etisk handel. Det siste skyldes ikke minst en “etisk ildsjel” i organisasjonen. – NTNU har, tross “nybegynnerstatus”, tatt flere store og viktige skritt, og endret anskaffelsespraksis. – NTNU har tatt initiativ til samarbeid om etisk handel mellom universitetene i Norge, og jobber ogs? tett med leverand?rene. For mer informasjon, kontakt: Direkt?r samfunnsansvar i KLP, Eli Bleie Munkelien Tlf. 91869486, e-post: [email protected] Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 442 milliarder kroner.

A to już wiesz?  F?r gonoré p? utenlandsferien

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy