Finans

Ferske f?rere i rattrus

16-12-2013 08:03 If Skadeforsikring Mer enn hver fjerde bilf?rer mellom 18 og 25 ?r innr?mmer kj?ring i ?dagen derp??-rus.

Skremmende mange unge vedg?r ? ha kj?rt i p?virket tilstand. Allerede etter 0,2 i promille begynner risikoen for ulykker ? ?ke, understreker If Skadeforsikring. (Foto: If) Mer enn hver fjerde bilf?rer mellom 18 og 25 ?r innr?mmer kj?ring i ?dagen derp??-rus. Det g?r fram av en sp?rreunders?kelse Sentio Research Norge har gjennomf?rt for If Skadeforsikring. Samtidig erkjenner 1 av 5 i samme aldersgruppe ? ha kj?rt ekstremt fort alene. S? mange som 7 av 10 oppgir ? ha sittet p? i bil under r?kj?ring eller grisekj?ring. ? Ulykkesrisikoen for unge og uerfarne f?rere er i utgangspunktet sv?rt h?y. Risikoen ?ker til et ekstremt h?yt niv? n?r alkoholp?virkning, bruk av andre rusmidler, piller og h?y fart kommer p? toppen, p?peker kommunikasjonsr?dgiver Sigmund Clementz i If. I unders?kelsen vedg?r hele 7 prosent ? ha v?rt p?virket av dop- eller piller under bilkj?ring. ? Kombinasjonen fart og rus er en livsfarlig cocktail. Allerede etter 0,2 i promille begynner risikoen for ulykker ? ?ke, understreker Clementz. Ung mann = 6x risiko Forsikringsselskapet If har gjort beregninger p? grunnlag av egen skadestatistikk som viser at ungdommer og unge voksne generelt har en langt h?yere ulykkesrisiko enn godt voksne bilister. En gutt p? 18-19 ?r har seks ganger h?yere ulykkesrisiko bak rattet enn erfarne bilister. Jenter i samme alder har tre ganger h?yere risiko for ? bli involvert i en ulykke. Unge menn har med andre ord dobbelt s? h?y risiko som sj?f?r enn tilsvarende unge kvinner. 27 prosent av unge yrkesaktive mellom 18 og 25 ?r oppgir at de har kj?rt ekstremt fort alene ? mot bare 18 prosent av de som studerer, viser unders?kelsen er gjort p? oppdrag av If Skadeforsikring. Bare 10 prosent av kvinnene i unders?kelsen har kj?rt ekstremt fort, mens 30 prosent av de unge mennene innr?mmer r?kj?ring. P? landsbygda g?r det raskest unna: 35 prosent der har kj?rt vesentlig h?yere enn hva fartsgrensen tillater. Flest unge menn i rattrus Sigmund Clementz i If minner om at alkohol p?virker blant annet reaksjonsevnen og evnen til ? bed?mme potensielt farlige situasjoner. ? Unge kjenner nok promillebestemmelsene, men ikke alle tar inn over seg at en kvinne f?r en promille p? 1,5 etter tre halvlitere ?l, mens en mann p? 80 kilo vil ha en promille p? 0,8 etter tre halvlitere. Allerede ved 1,0 i promille er risikoen for ulykker mer enn tidoblet. Gutter og jenter kj?rer like mye dagen derp?, mens flere gutter enn jenter har kj?rt i alkoholp?virket tilstand, viser v?r unders?kelse, sier Clementz. Han mener mye kan gj?res med skadeforebyggende arbeid, men at det ikke er tvil om at politi p? veiene har en kraftig avskrekkende effekt. Politiets tilstedev?relse ? med fare for bot, prikker og tap av f?rerkort ? f?r 2 av 5 i gruppen mellom 18 og 25 ?r til ? dempe trykket p? gasspedalen. Tilpasser hastigheten Det er ogs? positive funn i Ifs unders?kelse blant ungdom og unge voksne: 67 prosent sier de kj?rer mer forsiktig som f?lge av d?rlige kj?reforhold, 56 prosent som f?lge av d?rlige veier og 44 prosent for ? slippe dyre reparasjoner. 43 prosent kj?rer mer forsiktig ut fra andre bilisters opptreden i trafikken. Mest forsiktig i unders?kelsen fremst?r unge sm?barnsforeldre. 9 av 10 kj?rer mer forsiktig under d?rlige kj?reforhold. Kontaktperson i If Skadeforsikring: Sigmund Clementz, kommunikasjonsr?dgiver – 98 24 98 05 – [email protected] Forsikringsselskapet If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var 40 milliarder svenske kroner i 2012. Det er 6 800 ansatte i konsernet. If er en del av finanskonsernet Sampo Plc. If tilbyr blant annet bilforsikringer, husforskringer, bedriftsforsikringer og personforsikringer.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy