Marked

Evaluering av skattereformen 2006

er

Regjeringen har i dag lagt fram en evaluering for Stortinget som viser gode resultater av reformen. Innf?ring av utbytteskatt og forbedringer i formuesskatten har gitt et mer omfordelende og mer rettferdig skattesystem. Samtidig er skatten blitt mindre avhengig av om en er ansatt eller driver egen virksomhet

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy