Finans

Etikk i kapitalismens tid

20-11-2013 07:00 Norsk Lederkonferanse Synneva Erland og June Kristin Lima Bru inviterer til verdidebatt p? den flateste delen av Norge, Bryne p? J?ren. Norsk Lederkonferanse setter fokus p? sammenhengen mellom verdier og l?nnsomhet. For hva er mest l?nnsomt? Og hvilket fokus b?r en virksomhet ha for ? komme dit en vil? Skal profitt oppn?s for enhver pris? Det dreier seg og om hvilket samfunn man ?nsker ? leve i.

Synneva Erland og June Kristin Lima Bru inviterer til verdidebatt p? den flateste delen av Norge, Bryne p? J?ren. Norsk Lederkonferanse setter fokus p? sammenhengen mellom verdier og l?nnsomhet. For hva er mest l?nnsomt? Hva trigger enest?ende resultater? Og hvilket fokus b?r en virksomhet ha for ? komme dit en vil? Skal profitt oppn?s for enhver pris? Det dreier seg og om hvilket samfunn man ?nsker ? leve i. ? l?fte temaet verdighet og etikk inn i n?ringslivet er en ny trend, og denne konferansen skal ha fokus p? nettopp det. St?r verdisp?rsm?l og etikk i motsetning til l?nnsomhet og resultater? Eller er dette med og l?fter prestasjonen og l?nnsomheten enn? h?yere? Med dette som bakgrunn for konferansen, arrangerer Synneva Erland og June Kristin Lima Bru Norsk Lederkonferanse med s?kelys p? verdisp?rsm?l og etiske dilemmaer innen ledelse og kommunikasjon. Konferansen g?r over to dager og inneholder 9 foredrag fra b?de kvinner og menn, spredt aldersfordeling, ulike bransjer med forskjellige vinklinger. Foredragsholderne er Thomas Horne, Jens P. Heyerdahl d.y., June Kristin Lima Bru, K?re Willoch, Linn Cecilie Moholt, Synneva Erland, ?yvind Kvalnes, Anita Krohn Traaseth og Erik Thorstvedt. Thomas Horne fra Global Dignity Norge innleder konferansen nettopp for ? vise at denne konferansen setter verdighet og etikk ?verst. Det vil alltid v?re nye situasjoner i din rolle som leder som krever endring eller en ny m?te ? se ting p?. ? forankre lederrollen i gode grunnverdier gj?r disse valgene og endringene enklere. Verdier som likeverd, rettferdighet, respekt, tillit og fellesskap skaper en st?rre grobunn for l?nnsomhet og mulighet for ? frigj?re potensialet i virksomheten. Det handler om: ? lede gjennom ? h?re p? sine medarbeidere ? f? fram potensialet i virksomheten sammen ? vise verdighet og forst?else i vanskelige situasjoner ? gj?re hverandre gode ? tilf?re kraft og stolthet i organisasjonen, avdelingen eller bedriften ? f? h?yere l?nnsomhet og mer tilfredse medarbeidere, kunder, leverand?rer, eiere, styre og ledelse Ansvarlighet og medbestemmelse, samarbeid, gode holdninger og verdier skaper ?konomisk vekst, trygghet og utvikling. Konferansen holder sted i Vidsyn, 18 etasje i Forum J?ren p? Bryne den 16. og 17. januar 2014 www.norsklederkonferanse.no Arrang?rer av Norsk Lederkonferanse: June Kristin Lima Bru: Forfatter av boken “Den norske ledelsesmodellen”. Modellen legger vekt p? likeverd, rettferdighet, medbestemmelse og ?penhet. Tillit mellom partene er en sentral faktor. I boken dokumenteres det at gjennom samarbeid skapes det l?nnsomhet og utvikling. Et samarbeid som har til hensikt ? bidra til verdiskapning og vekst for alle partene involvert. June Kristin Lima Bru har 20 ?rs erfaring fra privat n?ringsliv som leder i ulike bransjer som olje, finans, eiendom og salg/service. Hun er eier og grunnlegger av Norsk Ledelse (www.norskledelse.no) Synneva Erland er grunnlegger og eier av firmaet Synneva Erland Kommunikasjon. Hun er utdannet vokalist og skuespiller, og har jobbet flere ?r som l?rer ved siden av ? v?re artist. Hun holder kurs og foredrag om bl. a. kommunikasjon, motivasjon, verdier og kreativitet. En allsidig ledererfaring har hun fra b?de offentlig sektor, n?ringslivet og som regiss?r p? ulike teaterproduksjoner. (www.synneva.no) Siden v?ren 2013 har Synneva Erland Kommunikasjon hatt tett samarbeid med June Kristin Bru fra Norsk Ledelse.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy