Marked

Erik S?nsterud er ?rets ?konomi-/finansdirekt?r 2010

er

?sende penger hjem-funksjonen? skal gj?re det lettere ? finne rimelige l?sninger for ? sende penger til utlandet ? Tjenesten sendepengerhjem.no er et tiltak som dekker et behov hos en stor og viktig gruppe forbrukere i Norge. N?r man skal overf?re penger til utlandet er det vanskelig ? f? oversikt over hva det faktisk koster ? overf?re pengene. Det er ogs? en utfordring ? forst? informasjonen som blir gitt. Nettstedet

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy