?konomi

Enova investerer i stort Borregaard-prosjekt

25-08-2014 13:47 Enova SF Enova bevilger inntil 45 millioner kroner til et stort energieffektiviseringsprosjekt ved Borregaards bioraffineri i Sarpsborg. I tillegg til store energibesparelser skal tiltakene gi reduserte

25-08-2014 13:47 Enova SF Enova bevilger inntil 45 millioner kroner til et stort energieffektiviseringsprosjekt ved Borregaards bioraffineri i Sarpsborg. I tillegg til store energibesparelser skal tiltakene gi reduserte CO2-utslipp.

Enova bevilger inntil 45 millioner kroner til et stort energieffektiviseringsprosjekt ved Borregaards bioraffineri i Sarpsborg. I tillegg til store energibesparelser skal tiltakene gi reduserte CO2-utslipp. – Vi er sv?rt forn?yd med ? kunne fortsette arbeidet vi allerede har lagt ned i klima- og energitiltak. Bevilgningen fra Enova gj?r at vi kan ta enda et stort steg mot en mer milj?vennlig og energieffektiv produksjon, sier fabrikkdirekt?r Ole Gunnar Jakobsen. Enovas investeringsst?tte, utgj?r 42 prosent av totalinvesteringen p? inntil 106,6 millioner kroner i prosjektet. I l?pet av tre ?r skal Borregaard oppn? en ?rlig energibesparelse p? 60 GWh og redusere CO2-utslippene med inntil 16 000 tonn. Prosjektet best?r av flere ulike tiltak som samlet bidrar til lavere varmeenergibruk. Kjernen i tiltakene er ? optimalisere bruken av damp og ? ?ke utnyttelsen av spillvarme med lav temperatur i produksjonsprosessene p? industriomr?det. Tiltakene vil redusere bruken av naturgass og elektrisitet. Gr?nn utvikling Borregaard installerte for en tid tilbake et kontroll- og styringssystem for ? f? et mer samlet bilde av energibruken i de ulike produksjonsenhetene. Det er denne kunnskapen som n? blir brukt for ? energieffektivisere produksjonen ytterligere. De konkrete tiltakene er resultatet av et forprosjekt st?ttet av Enova hvor mulighetene har blitt kartlagt. -Borregaard fortsetter med dette sin offensive satsning p? klima- og energitiltak. Over flere ?r har Borregaard vist at de hele tiden jakter mer energieffektive og klimavennlige l?sninger. For Enova som har som m?l ? bidra til en gr?nn utvikling av norsk n?ringsliv, er det en stor glede ? samarbeide med slike akt?rer, sier markedsdirekt?r i Enova, Audhild Kvam. Enova har investert i flere prosjekter i Borregaard over en ti?rsperiode. Det forrige tiltaket som fikk investeringsst?tte var biogassproduksjon i tilknytning til virksomhetens nye renseanlegg. Kontaktpersoner: Borregaard: Direkt?r for organisasjon og samfunnskontakt, Dag Arthur Aasb?, e-post: [email protected], tlf: 918 34 108 Enova SF: Markedsdirekt?r Audhild Kvam, e-post: [email protected] .no, tlf. 951 37 086 Enova SF ble etablert av Stortinget i 2001 for ? f? fart p? energiomleggingen i landet v?rt. Eieren v?r er Olje- og energidepartementet. Vi har per i dag cirka 60 medarbeidere, alle lokalisert i Trondheim. Enova skal drive fram en milj?vennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Dette gj?res hovedsakelig gjennom ?konomisk st?tte og r?dgivning. Vedlagte filer Word-dokument

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy