Marked

Endelig regnskap for 2010 er behandlet i bankens styre

er

Styret i Sandnes Sparebank har i m?te den 15. mars 2011 behandlet og godkjent det endelige regnskapet for 2010. Med dette bekreftes det forel?pige resultatet som ble offentliggjort den 9. februar 2011. Styret foresl?r overfor bankens Forstanderskap at det ikke utbetales utbytte for 2010. Sandnes

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy