Marked

En robust investeringsstrategi med bred oppslutning

er

? Det var gode resultater for Statens pensjonsfond utland i 2010. De store verdifallene under finanskrisen er mer enn oppveid av gevinstene i oppgangsperioden som fulgte. En viktig grunn er at vi holdt fast ved den langsiktige investeringsstrategien. N? trekker vi opp perspektivene for videreutvikling av strategien framover

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy