Finans

Én av fire har sjekket sin pensjon p? nett

20-10-2013 08:00 Storebrand Nesten ingen av dem som sjekker sin pensjon p? nett blir positivt overrasket over hva de kan forvente ? f? utbetalt, viser en fersk sp?rreunders?kelse. ? Enkle grep kan gi deg en h?yere pensjon, sier pensjons?konomen i Storebrand.

Én av fire nordmenn har sjekket sin pensjon p? nett, men de f?rreste blir positivt overrasket over hva de kan forvente ? f? utbetalt, viser en fersk sp?rreunders?kelse. ? Enkle grep kan gi deg en h?yere pensjon, sier pensjons?konomen i Storebrand. Én av fire har sjekket sin fremtidige pensjon p? nett, viser en landsomfattende unders?kelse som Norstat nylig har gjennomf?rt for Storebrand. Av disse er det kun én av tjue som blir positivt overrasket over pensjonsprognosen. Tre av ti oppgir at resultatet var lavere enn forventet, mens seks av ti oppgir at den var omtrent som forventet. ? Det er hyggelig at s? mange viser interesse for sin pensjon. Nytt regelverk og pensjonsdebatter i media har vekket interessen for pensjon. Det merker ogs? vi i Storebrand, forklarer pensjons?konom Knut Dyre Haug. Skaff deg oversikt Han er ikke overrasket over at s?pass mange blir skuffet over pensjonsprognosen. ? Altfor mange har urealistiske forventninger til pensjonsutbetalingene. De tror at 66 prosent av l?nn er det normale ? f? i pensjon fra folketrygd og arbeidsgiver, men det er det sv?rt f? som vil f?. Normalen er mellom 50 og 60 prosent. Har du h?y l?nn, m? du forvente en enda lavere andel. De fleste m? i tillegg spare p? egenh?nd for ? f? ? leve det livet man ?nsker som pensjonist, sier pensjons?konomen. For ? f? en kjapp prognose p? din fremtidige pensjon, kan du bruke en av de ?pne pensjonskalkulatorene som fins p? nett. Er du p? jakt etter mer presise beregninger kan du logge deg inn p? nav.no eller norskpensjon.no. ?k ditt pensjonstall Det du f?r fra arbeidsgiver utgj?r sammen med bidrag fra folketrygden og egen privat sparing den “pengesekken” du skal leve for som pensjonist. ? Denne pengesekken har Storebrand valgt ? kalle for “ditt pensjonstall”, og st?rrelsen p? dette pensjonstallet p?virker du i h?yeste grad selv, forklarer Knut Dyre Haug, pensjons?konom i Storebrand, og lister opp: ?k din inntekt gjennom ? bytte jobb, jobbe mer eller flere ?r enn planlagt Samle pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold i ett selskap Invester pensjonspengene riktig: Det er mye ? hente p? riktig risiko til riktig tid Start en m?nedlig spareavtale ? Riktig aksjeandel er noe helt annet for en 25-?ring enn en 55-?ring. Som 25-?ring b?r du v?re bekymret for tap av kj?pekraft. Den beste m?ten ? sikre seg mot dette er ? ha en h?y aksjeandel i sparingen sin. N?r du n?rmer deg pensjonsalder b?r du trappe ned aksjeandelen for ? sikre pensjonen din ved kortsiktige svingninger i aksjemarkedet, sier Dyre Haug. Én prosent kan gi 25 prosent mer Han viser til at pensjonsleverand?renes spareprofiler med h?y aksjeandel har gitt flere prosentpoeng h?yere ?rlig avkastning enn de med lav aksjeandel de siste fem og ti ?rene. ? Ett prosentpoeng i h?yere avkastning hvert ?r h?res kanskje lite ut. Men det kan bety 25 prosent h?yere utbetaling fra innskuddspensjonen gjennom et langt arbeidsliv. I kroner og ?re kan forskjellen utgj?re flere titusen i ekstra pensjon ? hvert ?r, avslutter Dyre Haug. Om Storebrand Storebrand-konsernet er en ledende akt?r i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet best?r av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy