?konomi

Elskling.no blir enda viktigere n?r Konkurransetilsynets kraftprisoversikt legges ned

03-12-2014 09:45 elskling.no Slik det ser ut n? vil ikke kraftprisoversikten fra Konkurransetilsynet bli oppdatert etter ?rsskiftet. Planen er at Forbrukerr?det skal lansere en oversikt innen neste sommer. Dette medf?rer at husholdningene i en periode kan bli uten en statlig str?mprisoversikt. Det finnes imidlertid bedre alternativer enn Konkurransetilsynets kraftprisoversikt (kt.no) allerede i

03-12-2014 09:45 elskling.no Slik det ser ut n? vil ikke kraftprisoversikten fra Konkurransetilsynet bli oppdatert etter ?rsskiftet. Planen er at Forbrukerr?det skal lansere en oversikt innen neste sommer. Dette medf?rer at husholdningene i en periode kan bli uten en statlig str?mprisoversikt. Det finnes imidlertid bedre alternativer enn Konkurransetilsynets kraftprisoversikt (kt.no) allerede i dag.

Slik det ser ut n? vil ikke kraftprisoversikten fra Konkurransetilsynet bli oppdatert etter ?rsskiftet. Planen er at Forbrukerr?det skal lansere en oversikt innen neste sommer. Dette medf?rer at husholdningene i en periode kan bli uten en statlig str?mprisoversikt. Det finnes imidlertid alternativer til Konkurransetilsynets kraftprisoversikt (kt.no) allerede i dag. Elskling.no har siden 2011 gitt husholdningene en gratis tjeneste for sammenligning og bytte av str?mavtaler, og st?r i dag for flere str?mavtaler enn kt.no. Siden 2011 har elskling.no samlet inn priser og avtaleinformasjon fra str?mselskapenes hjemmesider for ? gi husholdningene en komplett og upartisk tjeneste for sammenligning av str?mpriser og str?mselskaper. P? elskling.no finner man samtlige avtaler som er en del av Konkurransetilsynets portal, i tillegg til mange flere. ? Vi har fra begynnelsen av jobbet p? samme m?te som for virksomheten i Sverige. Vi samler inn all pris- og avtaleinformasjon p? egenh?nd og legger mye ressurser i denne jobben, sier Jens Regnström, grunnlegger av str?mbyttetjenesten elskling.no. Elskling.no inkluderer for eksempel spotprisavtaler som str?mselskapene ikke er pliktig ? innrapportere til kt.no. Dette er noe som ogs? Forbrukerr?det planlegger ? inkludere i sin tjeneste som skal lanseres i l?pet av 2015. N?r det gjelder fastprisavtaler sammenligner elskling.no avtaler med bindingstider p? mellom 6 m?neder og 5 ?r, mens kt.no kun sammenligner 1-?rs og 3-?rs fastprisavtaler. ? V?r m?lsetning er ? kunne inkludere samtlige sammenlignbare str?mavtaler p? markedet. Dette er noe vi anser som sv?rt viktig for kundenes sammenligninger. Kt.no har hatt en snevrere definisjon og kun krevd innrapportering av en viss type spotprisavtale. P? elskling.no har vi valgt ? samle inn og sammenligne alle typer spotprisavtaler. Det er det beste for kunden, sier Jens Regnström. Samtlige leverand?rer med str?mavtaler som kan sammenlignes, der prisinformasjon er tilgjengelig, presenteres p? elskling.no. Dette gjelder uansett om str?mselskapene har valgt ? samarbeide med elskling.no eller ikke, noe som betyr at sammenligningene som husholdningene gj?r blir komplette. ? For oss er det viktig ? kunne tilby husholdningene en komplett og upartisk sammenligning og ikke kun v?re en markedsplass. Vi er komfortable med ? fylle tomrommet som oppst?r hvis kt.no legges ned etter ?rsskiftet, sier Jens Regnström. Om elskling.no ? Norges f?rste tjeneste for sammenligning og skifte av str?mkontrakter elskling.no tilbyr forbrukeren et kompetent, enkelt og objektivt verkt?y som forenkler kompliserte sammenligninger og bytteprosesser og dermed stimulerer og ?ker antallet som aktivt velger str?mleverand?r. Tjenesten ble f?rst lansert i Sverige ? elskling.se ? og har fra starten av 2007 hjulpet mer enn 400 000 svensker ? sammenligne og bytte str?mavtale. Bedriften ble grunnlagt og drives fra begynnelsen av fem sivilingeni?rer fra Kungliga Tekniska Högskolan som etter noen ?rs erfaring fra n?ringslivet samlet seg rundt idéen at det trengs en uavhengig, dekkende tjeneste med h?y kvalitet som ?ker transparensen p? det nordiske kraftmarkedet. www.elskling.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy