Marked

Duke Energy inn i varmen

Duke Energy inn i varmen
01-06-2012 10:16 KLP KLP har ekskludert 62 selskaper fra sine investeringsportef?ljer. Duke Energy er tilbake i KLPs investeringsunivers etter at selskapet har installert moderne utslippsteknologi ved sine

01-06-2012 10:16 KLP KLP har ekskludert 62 selskaper fra sine investeringsportef?ljer. Duke Energy er tilbake i KLPs investeringsunivers etter at selskapet har installert moderne utslippsteknologi ved sine kraftverk.

KLP har ekskludert 62 selskaper fra sine investeringsportef?ljer. Duke Energy er tilbake i KLPs investeringsunivers etter at selskapet har installert moderne utslippsteknologi ved sine kraftverk. KLP-listen innholder pr 1. juni i alt 14 selskaper som er ekskludert p? grunn av menneskerettighetsbrudd, 3 som f?lge av brudd p? arbeidstagernes internasjonale rettigheter og 10 som f?lge av grove milj?synder. I tillegg er 20 selskaper ekskludert p? grunn av v?penproduksjon, og 17 selskaper fordi de produserer tobakk. Ingen er per i dag ekskludert p? grunn av korrupsjon. Kraftselskapet Duke Energy er tilbake i KLPs investeringsunivers etter ? ha v?rt ekskludert siden desember 2006. Selskapet er etterforsket av EPA (Environmental Protection Agency) for brudd p? amerikanske Clean Air Act. Dette g?r tilbake til 1990-tallet da selskapet ?nsket ? forlenge levetiden p? ?tte av sine eldste kullkraftverk i USA med 20 ?r. De store utslippene har if?lge EPA betydelig innvirkning b?de p? milj?et og folkehelsen. Duke Energy har n? oppfylt de fire kravene som er n?dvendig for re-inkluderinger. Selskapets kraftverk i Carolina opererer n? i tr?d med det amerikanske krav p? grunn at de n? har installert moderne utslippskontrollteknologi. – Selskapet har videre forpliktet seg til skifte ut eller oppgradere de minst moderne kullkraftverkene. Selskapet har etablert en policy og implementert et planleggingsverkt?y for rutinemessig ? evaluere ny og renere teknologi p? store prosjekter. Selskapet kan fortsatt bli b?telagt for sine handlinger i perioden 1998-2000, men vi mener selskapets endrede praksis og etablerte retningslinjer gir grunnlag for ? reinkludere selskapet, sier Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning. Yara Yara er under etterforskning av ?kokrim p? grunn av mistanker om grov korrupsjon. KLP f?lger saken n?ye og er i dialog med selskapet. – Vi mener det var riktig av selskapet ? melde fra om mistankene til ?kokrim, samt ? sette i gang en uavhengig intern granskning. Selskapet m? ta ansvar for det som eventuelt har skjedd og l?re av det for ? unng? lignende hendelser i fremtiden, sier Jeanett Bergan. – Flere store norske selskaper har f?tt erfare korrupsjonsmistanker og dommer. Som aksjon?r og eier i selskapene vil vi jobbe for et ?kt fokus p? styrene og ledelsens ansvar for ? unng? ulovlig adferd. Mange har, og har hatt retningslinjer p? plass, men sp?rsm?let vi stiller oss er om det er nok? Kontrakter kan ikke vinnes og transaksjoner gjennomf?res for en hver pris. Et sted g?r det en grense og denne m? styret og ledelsen vite hvor g?r, sier Bergan. Lundin Petroleum Selskapet etterforskes av svenske myndigheter for mulig medvirkning til brudd p? folkeretten. Vi f?lger selskapet og saken som har v?rt s?rlig mye omtalt i svenske medier. For mer informasjon, se www.klp.no, blogg.klp.no eller kontakt: Leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning, Jeanett Bergan: 92 03 85 89 eller [email protected] Heidi Finskas, R?dgiver ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning 45 88 04 60 eller e-post: [email protected]p.no Kommunikasjonsdirekt?r Ole Jacob Frich i KLP 90 91 55 23 eller e-post: [email protected] Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 315 milliarder kroner.

A to już wiesz?  Schibsted Media Group ?ker andelen i vekstselskapet Lendo

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy