Finans

– Du vil merke forskjellen

er

Det har v?rt mye jobb og hektiske dager i Sparebanken S?r og Sparebanken Pluss det siste ?ret. Da det nye Forstanderskapsm?tet ble konstituert p? mandag var dette den endelige forseglingen av pakten mellom de to s?rlandsbankene. – Dette er veldig spesielt for oss som har jobbet i de to bankene

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy