Finans

Dramatisk ?kning i antall betalingsanmerkninger

05-07-2013 12:27 Bisnode Norge 16.029 flere nordmenn har registrerte betalingsanmerkninger i f?rste halv?r 2013, sammenlignet med tilsvarende periode i 2012. N? skylder nordmenn over 40 milliarder kroner. Dette er en ?kning p? 1,5 milliarder fra samme tid i fjor.

16.029 flere nordmenn har registrerte betalingsanmerkninger i f?rste halv?r 2013, sammenlignet med tilsvarende periode i 2012. N? skylder nordmenn over 40 milliarder kroner. Dette er en ?kning p? 1,5 milliarder fra samme tid i fjor. 66.874 flere betalingsanmerkninger ? Dette er den h?yeste m?lingen vi har gjort av faktisk antall personer med anmerkninger p? sv?rt lenge. Likevel m? vi ta hensyn til befolkningsveksten i dette bildet, sier Richard Harborg, forretningsutvikler i Bisnode. Han forteller at rutinene for registrering av betalingsanmerkninger har blitt mer effektive de siste ?rene. Totalt er det 66.874 flere anmerkninger hos personer i dag enn for ett ?r siden. B?de antall anmerkninger og antall personer med anmerkning ?kte med 7 prosent det siste ?ret. Grunn til bekymring ? I Bisnode mener vi dette gir grunn til bekymring. Det er en mye lengre prosess ? f? registrert en anmerkning p? en person enn p? en bedrift. Inkassoselskapene fors?ker gjerne ? inndrive kravet f?r det g?r rettslig. P? det tidspunktet saken g?r rettslig, har ikke inkassoselskapene like gode marginer, og samtidig ?ker totalbel?pet som personen er skyldig. For alle parter er det derfor gunstig ? gj?re opp saken s? fort som mulig, poengterer Richard Harborg i Bisnode. Er du kredittvredig? Sjekk deg selv St?rst ?kning i Aust-Agder Totalt er det registrert 1.032.742 betalingsanmerkninger, mens det i 2012 var registrert n?rmere 966.000 anmerkninger. ? ?kningen i betalingsanmerkninger kan bety at folk har liten evne til ? betale, mener Harborg. Den st?rste prosentvise ?kningen har Aust-Agder. Nord-Tr?ndelag er best, med 2 prosent ?kning. Flest anmerkninger har aldersgruppen 35 til 46 ?r, og menn er sterkest representert. ? I forrige m?ling vi gjorde i mai, var det én gruppe som pekte seg ut: De over 60 ?r. Denne aldersgruppen har hatt en kraftig vekst, sier Harborg. Les ogs?: Pensjonister blir gjeldsslaver ?kning ogs? i n?ringslivet Utviklingen i norsk n?ringsliv er ikke stort bedre. De d?rligere blir d?rligere, viser Bisnode-tallene. Bedrifter med anmerkning har ?kt mer enn antall betalingsanmerkninger generelt. ?10 prosent ?kning i antall bedrifter som har anmerkninger er i seg selv ikke spesielt faretruende. Men det m? nevnes at betalingsanmerkninger er en relativt sterk variabel n?r det gjelder ? predikere konkurs. Litt for mye hysteri ? Vi i Bisnode har ikke sett p? hvilke typer selskaper som st?r for veksten i betalingsanmerkninger. Vi mener ellers generelt at det er litt for mye hysteri rundt konkursvekst. Tallene m? ses i relasjon til det totale antall selskaper, som har ?kt. Harborg presiserer at tallene for bedrifter kun gjelder aksjeselskaper. ? Juni er m?ned hvor det stor aktivitet med ? f? l?st saker, drevet inn penger og eventuelt sl?tt selskaper konkurs. Sannsynligvis har dette sammenheng med at juli er en feriem?ned, sier han. ? Det blir samtidig spennende ? se om trenden snur n?r vi m?ler juli og august. Det er likevel ingen grunn til ? bl?se et sterkt varsel om AS-Norge, avslutter Richard Harborg i Bisnode. Bisnode er Europas ledende leverand?rer av kreditt-, markeds- og forretningsinformasjon. Vi hjelper over 200.000 foretak med ? minimere risiko, maksimere salg og ? ta bedre forretningsbeslutninger. V?rt l?fte er ? muliggj?re smarte beslutninger gjennom kundeforst?else, kvalitetsdata, analytisk drivkraft og integrerte l?sninger. Bisnode er etablert i 19 europeiske land, med totalt 3.000 ansatte. I Norge er vi 250 ansatte og omsetter for ca 400 millioner. Vi holder til p? Havnelageret i Oslo.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy