Finans

Derfor blir mange unge gjeldsslaver

03-07-2013 14:49 Bisnode Norge Det er i hovedsak 4 ?rsaker til at de unge blir gjeldsslaver. Betalingsmisligholdet ?ker kraftig i aldersgruppen 18 til 25 ?r. Antall unge voksne med betalingsanmerkninger i denne gruppen er n?r doblet siden

03-07-2013 14:49 Bisnode Norge Det er i hovedsak 4 ?rsaker til at de unge blir gjeldsslaver. Betalingsmisligholdet ?ker kraftig i aldersgruppen 18 til 25 ?r. Antall unge voksne med betalingsanmerkninger i denne gruppen er n?r doblet siden 2005.

Det er i hovedsak 4 ?rsaker til at de unge blir gjeldsslaver. Betalingsmisligholdet ?ker kraftig i aldersgruppen 18 til 25 ?r. Antall unge voksne med betalingsanmerkninger i denne gruppen er n?r doblet siden 2005. Bisnode registrerer stadig flere betalingsanmerkninger. ?Unge voksne og personlig ?konomi? Dette var tittelen p? foredraget forsker Ragnhild Brusdal i Statens institutt for forbruksforskning holdt p? et seminar i regi av Norsk Kreditorforbunds. If?lge SIFO-forskeren er det fire typiske fallgruver de unge lett havner i. 1. De som er passive En stor gruppe unge havner i tr?bbel med inkassobyr?ene rett og slett fordi de ikke sjekker e-post, roter bort regninger og glemmer ? sjekke priser. ? ringe hyppig hjem til kj?resten i Norge under et lengre utenlandsopphold er heller ikke s?rlig smart. Trolig er det behov for ?kt bevisstgj?ring rundt gjeldsproblematikk og konsekvensene av ? l?ne penger. Er du kredittverdig? Sjekk deg selv. 2. De som blir ?ofre? Endel unge gj?r seg selv til ofre i samfunnet ved ? bli gjeldstynget. Fordi det er s? lett ? f? kreditt i dag, er det mange som lar seg lure til ? havne i stor forbruksgjeld. Kanskje b?r det v?re en h?yere terskel for ? f? kreditt? St?rrelsen p? bel?pene b?r kanskje ogs? ned? 3. De som bare ?m? bare ha det? Mer aggressive gjeldsslaver rettferdiggj?r kj?pene sine med at de ?m? bare ha det?. Denne typen ungdom er klar over at de p?tar seg gjeld, men anser kj?pene for s? viktige at de mener det er greit. Kj?pepress og sosial aksept spiller nok en betydelig rolle. Mange har ogs? vokst opp med kj?pesterke foreldre og er vant til ? f? kvalitetsprodukter. Dette fortsetter de med etter at de flytter hjemmefra, selv om de ikke har r?d til det lenger. 4. De som ?lurer? bankene Den fjerde veien til en skakkj?rt ?konomi handler om unge som lurer seg selv. Disse kan ofte ganske mye om hvordan tingene fungerer og finner m?ter ? ?lure? bankene p?. Det de ofte skj?nner for sent, er at de lurer seg selv. De tar opp flere l?n og bruker gjerne ett kredittkort til ? betale ned p? et annet. Dette g?r aldri bra. Resultatet er som regel at man n?r maksgrensen b?de p? kort og l?n, og da er kranene i banken stengt. Ikke utsett problemet Har man f?rst havnet i ?konomisk uf?re og ikke har rike foreldre til ? hjelpe seg, er ekspertene samstemte i hva man m? gj?re: Ikke utsett problemet! Mange unge er nok ikke klar over konsekvensene ved inkasso eller betalingsanmerkninger. Dette f?rer til ulike konsekvenser og kan v?re en dyr l?rdom. Inkassobyr?ene kan hjelpe hvis man kontakter dem. Betales kravene, blir betalingsanmerkningene slettet. Bisnode er Europas ledende leverand?rer av kreditt-, markeds- og forretningsinformasjon. Vi hjelper over 200.000 foretak med ? minimere risiko, maksimere salg og ? ta bedre forretningsbeslutninger. V?rt l?fte er ? muliggj?re smarte beslutninger gjennom kundeforst?else, kvalitetsdata, analytisk drivkraft og integrerte l?sninger. Bisnode er etablert i 19 europeiske land, med totalt 3.000 ansatte. I Norge er vi 250 ansatte og omsetter for ca 400 millioner. Vi holder til p? Havnelageret i Oslo.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy