Finans

Deloittes CFO-unders?kelse: M?rke skyer i horisonten

30-09-2013 12:09 Deloitte AS Resultatene fra Deloittes CFO-unders?kelse fra 3. kvartal 2013 indikerer at den optimistiske trenden fra de tre siste halv?rlige unders?kelsene er borte. For f?rste gang siden 3. kvartal 2011 er det flere pessimister enn optimister blant CFO-ene.

Deloitte gjennomf?rte nylig en unders?kelse blant CFO-ene i Norges 500 st?rste virksomheter. Hensikten med unders?kelsen er ? m?le utviklingen av CFO-enes oppfatning om bl.a. risiko, finansiering av virksomheten, samt fastsette viktige indikatorer for den generelle ?konomiske utviklingen. Unders?kelsen gjennomf?res hvert halv?r og rapporten for 3. kvartal 2013 er den sjette i rekken. Totalt 112 CFO-er har deltatt i unders?kelsen, noe som gir en svarandel p? 23 %. Hovedfunn fra unders?kelsen: Resultatene fra Deloittes CFO-unders?kelse fra 3. kvartal 2013 indikerer at den optimistiske trenden fra de tre siste halv?rlige unders?kelsene er borte. For f?rste gang siden 3. kvartal 2011 er det flere pessimister enn optimister blant CFO-ene. Nettoandelen som er mer optimistiske n? enn for 6 m?neder siden er p? -3 %, sammenlignet med 36 % i 1. kvartal 2013. Det observeres redusert optimisme i alle bransjer, og s?rlig innen “detaljhandel/engros” som har en nettoandel p? -55 %, en nedgang fra 10 % i 1. kvartal 2013. Ved inngangen av ?ret oppfylte alle store norske banker kapitalkravene gjeldende fra 1. juli 2013. De ytterligere kravene om motsyklisk buffer og buffer for systemviktige banker, vil innf?res frem mot 2016. V?r unders?kelse tyder p? at bankene handler ut i fra at balansen allerede er p? et tilfredsstillende niv?. Nettoandelen som har ?kt den finansielle risikoen i balansen over de siste 12 m?nedene i bransjen “bank/finans/forsikring” er p? 10%, sammenlignet med -33 % i 1. kvartal 2013. CFO-unders?kelsen fra 3. kvartal 2013 avdekker at obligasjonsl?n fortsatt fremst?r som den mest attraktive og tilgjengelige finansieringskilden med en nettoandel p? 54 % attraktivitet og 54 % tilgjengelighet. Samtidig ser man tegn p? at tendensen kan v?re p? vei til ? snu. Ser man p? finansiering gjennom bankl?n og egenkapital, ?ker nettoandelen tilgjengelighet fra henholdsvis 18 % og -12 % til 25 % og 0 % fra unders?kelsen i 1. kvartal 2013. Deloitte yter tjenester innen revisjonsvirksomhet, konsulentvirksomhet, advokattjenester samt Corporate Finance og transaksjonsr?dgivning. Vi arbeider for en rekke internasjonale selskaper og norske virksomheter innen privat og offentlig sektor. Deloitte kombinerer verdensledende innsikt med et unikt arbeidsmilj? og en kultur som sammen med v?re kunder alltid s?ker ? finne og utvikle de beste l?sningene p? forretningskritiske problemstillinger. Deloitte har 1200 ansatte ved 20 kontorer i Norge. Deloitte i Norge er en del av Deloitte Touche Thomatsu Limited (DTTL), verdens st?rste leverand?r av revisjons- og r?dgivningstjenester med mer enn 200.000 ansatte i 150 land.Vedlagte filer PDF-dokument

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy