Marked

CIBER NORGE MODERNISERER LABSYS WEB FOR STATENS VEGVESEN

15-09-2010 17:15 Str?mmestiftelsen Str?mmestiftelsen og Misjonsalliansen skal samarbeide om mikrofinans. De to organisasjonene skal bygge opp et felles mikrofinansfond og utvikle en felles plattform for ? hente inn investorer til fondet. - M?lsettingen er et fond med en betydelig forvaltningskapital som kan settes inn i kampen mot global fattigdom, sier Lars Erik Harv, leder av Str?mme Microfinance

15-09-2010 17:15 Str?mmestiftelsen Str?mmestiftelsen og Misjonsalliansen skal samarbeide om mikrofinans. De to organisasjonene skal bygge opp et felles mikrofinansfond og utvikle en felles plattform for ? hente inn investorer til fondet. – M?lsettingen er et fond med en betydelig forvaltningskapital som kan settes inn i kampen mot global fattigdom, sier Lars Erik Harv, leder av Str?mme Microfinance as.

CIBER NORGE som er en ledende leverand?r av IT tjenester og l?sninger for private og offentlige virksomheter har inng?tt avtale med Statens Vegvesen om modernisering av applikasjonen LABSYS. Dette er en web applikasjon som gir et brukervennlig system for kvalitetskontroll av veibyggematerialer og inneholder moduler for betong, asfalt, stein og geoteknikk. For CIBER Norge har avtalen en verdi p? ca. 6 millioner kroner. LABSYS web ble tatt i bruk i 2005 for at Statens Vegvesen skulle realisere sin m?lsettingom elektronisk utveksling av pr?veresultater fra kvalitetskontrollen med sine samarbeids-partnere. Med LABSYS web ble utveksling av materialdata mellom byggherre, entrepren?rer og underleverand?rer effektivisert. ?Dette prosjektet har v?rt sv?rt vellykket og vi ?nsker n? ? modernisere systemet for ? ?ke brukervennligheten, oppgradere datamodellen og den tekniske plattformen samt tilrettelegge for enklere integrasjon med andre systemer. I en lukket anbudskonkurranse ble CIBER Norge valgt som samarbeidspartner fordi selskapet hadde det beste helhetlige tilbudet?, sier Erik Andersen i Statens Vegvesen. ?For CIBER Norge er avtalen med Statens Vegvesen en ytterligere bekreftelse p? v?r gode kompetanse innenfor denne type prosjekter. Vi har hatt et godt og langvarig kundeforhold med Statens Vegvesen og vi er b?de stolte og glade over ? bli valgt som en foretrukket samarbeidspartner p? dette prosjektet?, sier adm.dir. Steinar Sveen i CIBER Norge. Om CIBER CIBER, Inc. (NYSE:CBR) ble grunnlagt i 1974 og er et av verdens st?rste IT-konsulentselskap og en internasjonal ledende leverand?r av IT tjenester og l?sninger for private og offentlige virksomheter. CIBER har i dag 8000 ansatte fordelt p? 85 kontorer i 18 land og med en totalomsetning p? 1 milliard dollar. I Norge samarbeider CIBER med en rekke av landets st?rste bedrifter innenfor bank, finans og offentlig sektor. Sammen med selskapets s?sterselskap leverer CIBER l?sninger til de fleste bransjer over hele verden. CIBER Norge hadde i fjor en totalomsetning p? 222 millioner kroner og et driftsresultat p? 24 millioner kroner. Selskapet har 147 ansatte og hovedkontor i Oslo sentrum. For ytterligere informasjon vennligst kontakt adm.dir. Steinar Sveen i CIBER Norge p? telefon 90 88 69 80 email: [email protected]

A to już wiesz?  Harmonisert konsumprisindeks for Noreg, februar 2010

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy