?konomi

Br?nn?ysundregistrene lanserer Forenklingsbloggen

24-10-2014 10:00 Br?nn?ysundregistrene Br?nn?ysundregistrene har tatt rollen som forenklingsetaten. N? inviterer direkt?r Lars Peder Brekk til dialog og frisk meningsutveksling p? Forenklingsbloggen, som lanseres i dag.

Br?nn?ysundregistrene har tatt rollen som forenklingsetaten. N? inviterer direkt?r Lars Peder Brekk til dialog og frisk meningsutveksling p? Forenklingsbloggen, som lanseres i dag. Forenklingsbloggen skal bidra til ? sette dagsorden p? forenklingsomr?det. Br?nn?ysundregistrene har en lovp?lagt rolle med ? skape forenkling for n?ringslivet. Vi skal v?re en vaktbikkje som passer p? at etatene ikke p?legger n?ringslivet dobbeltrapportering og un?dvendige byrder. En slik rolle krever at vi blir litt t?ffere enn vi har v?rt tidligere. Noen etater vil kanskje reagere i starten, men ?pen diskusjon er alfa og omega hvis vi skal komme noen vei, mener Brekk. BRs forenklingsportef?lje Det skal blogges om hele forenklingsportef?ljen til Br?nn?ysundregistrene. Det betyr innlegg om alt fra Altinns rolle, informasjonsforvaltning gjennom SERES, ELMER-standarden for ? lage god brukerdialog, forvaltningen av Oppgaveregisterloven, registerdrift og ?pne data, servicedesign og brukerinvolvering og mye mer. ? Det skal handle om hvordan BR kan bidra til ? oppn? regjeringens m?l om ? fornye, forenkle og forbedre Norge. Vi starter med et innlegg fra nettredakt?ren i Altinn, J?rgen Ferkingstad, som skriver om innholdsstrategi og helhetsperspektiv. I innlegget lanserer han tanken om ? sl? sammen nettstedene Altinn.no og Norge.no, sier kommunikasjonsdirekt?r Geir Arne Glad. Bidrag fra ledere og fagressurser B?de ledere og fagpersoner fra flere fagomr?der ved BR vil etter hvert bidra med blogginnlegg. Det kan handle om hvordan vi kan gj?re tekst og regelverk mer forst?elig og enkelt for n?ringslivet, eller hvordan Altinn, SERES og de ulike registrene kan bidra til bedre samhandling over etatsgrenser og forvaltningsniv?er. En blogg gir mulighet for dialog. Under hver sak er det mulig ? kommentere, dele lenker og komme med innspill. Og debatten kan spres og fortsette i andre sosiale medier. – BR og Altinn har lenge v?rt synlig i sosiale medier, noe som er bra, men vi ser at denne bloggen vil gi nye muligheter for ? delta i samfunnsdebatten og kunne dele viktig informasjon og innspill, sier Glad. Pressekontakt Pressevakt Br?nn?ysundregistrene, tlf. 75 00 77 00 Pressemelding, publisert 24. oktober 2014

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy