Marked

Bra resultat for Peab etter 3. kvartal

er

Operativ nettoomsetning ?kte med 14 prosent till 30 360 Mkr (26 615). Operativt driftsresultat ble 962 Mkr (1 094). Resultat per aksje f?r utspredning ble 1

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy