?konomi

Borettslagsleiligheter: prisoppgang i november

28-11-2014 15:10 GARANTI Eiendomsmegling Prisstatistikk fra GARANTI Eiendomsmegling viser at prisene p? omsatte borettslagsleiligheter gikk opp med 0,8 prosent i november.

Prisene p? borettslagsleiligheter er 0,8 prosent h?yere i november 2014 sammenlignet med oktober 2014. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i november 2014 p? 29 642 kroner, mens det tilsvarende tallet i oktober 2014 var p? 29 393 kroner. I l?pet av de siste 12 m?nedene har prisene steget med 6,2 prosent. For 12 m?neder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris p? borettslagsleiligheter 27 903 kroner. – Prisene stiger med nesten én prosent for andre m?ned p? rad, og de er n? nesten sju prosent h?yere enn ved inngangen til ?ret. Utviklingen vi har sett i ?r vitner om et solid boligmarked, og samsvarer godt med det vi forventet p? forh?nd, nemlig en jevn og moderat prisoppgang i 2014, sier administrerende direkt?r Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling. Flere bud og budgivere per bolig Sammenlignet med forrige m?ned steg antall bud denne m?neden. I november 2014 er det i snitt 4,9 bud per borettslagsbolig. Dette er en oppgang p? 0,9 bud fra oktober 2014, og en oppgang p? 0,7 bud sammenlignet med samme tidsrom i fjor. Antall budgivere per bolig er 2,3 i november 2014. Dette er en oppgang p? 0,7 budgivere fra forrige m?ned, og en oppgang p? 0,6 budgivere sammenlignet med samme tidsrom i fjor. – Antall bud og budgivere per bolig stiger i november, og boligene ble ogs? solgt betydelig raskere denne m?neden enn foreg?ende m?neder. B?de antall solgte boliger og antall nye oppdrag er h?yere enn i oktober, og ogs? h?yere enn p? samme tid i fjor. Alt dette viser at temperaturen i markedet er h?y akkurat n?, sier Drogseth. For ytterligere informasjon: Stein Drogseth, administrerende direkt?r, tlf 977 44 005 Om GARANTI Eiendomsmegling: GARANTI eies av 20 boligbyggelag, som forvalter innp? 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Rundt 60 prosent av de forvaltede boligene er blokkleiligheter, mens de ?vrige er ulike former for sm?husl?sninger. Garantilagenes boliger er relativt homogene, og kvaliteten og st?rrelsen p? omsatt boligmasse forandrer seg dermed lite blant de ca 700 borettslagsboligene som blir omsatt pr m?ned. Dette bidrar til ? styrke kvaliteten p? Garantis prisstatistikk som indikator p? boligprisutviklingen i Norge. Garantis prisstatistikk er den mest omfattende m?nedlige prisstatistikken for borettslag i Norge. Prisstatistikken er utarbeidet i samarbeid med Opinion AS. Se ogs?: www.garanti.no Vedlagte filer PDF-dokument Word-dokument

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy