?konomi

BN Bank forbedrer resultatene etter skatt med 56 millioner kroner 1. halv?r

05-08-2014 15:57 BN Bank ASA BN Bank ASA bedret sitt resultat etter skatt f?rste halv?r 2014 med 56 millioner kroner til 167 millioner kroner, opp fra 111 millioner tilsvarende periode i

05-08-2014 15:57 BN Bank ASA BN Bank ASA bedret sitt resultat etter skatt f?rste halv?r 2014 med 56 millioner kroner til 167 millioner kroner, opp fra 111 millioner tilsvarende periode i 2013.

BN Bank ASA bedret sitt resultat etter skatt f?rste halv?r 2014 med 56 millioner kroner til 167 millioner kroner, opp fra 111 millioner tilsvarende periode i 2013. Forbedret rentenetto, bedret kredittkvalitet og mer effektiv drift er de viktigste ?rsakene til resultatfremgangen. – Vi er godt forn?yde med resultatutviklingen, og det er spesielt gledelig at BN Bank forsterker sin markedsposisjon i personmarkedet. Vi vil fortsette ? jobbe hardt for ? gj?re BN Bank til det beste alternativet for kunder som ?nsker smarte og fremtidsrettede banktjenester, sier administrerende direkt?r Gunnar Hovland. M?l om boligl?nsvekst BN Bank har en boligl?nsvekst p? 11 prosent siste 12 m?neder, mens samlede utl?n har en vekst p? 1 prosent i samme periode. – Bankens m?l er betydelig boligl?nsvekst. Dyktige medarbeidere og en kostnadsprosent p? 31 hittil i ?r, bidrar til at BN Bank kan tilby gode priser over tid, forteller Hovland. Tap p? utl?n ble 26 millioner kroner. Det er 46 millioner kroner lavere enn tilsvarende periode i 2013. Mislighold i forvaltet portef?lje (inkludert volum til SpareBank 1 N?ringskreditt AS og Boligkreditt AS, samt garantiportef?ljen) var ved utgangen av f?rste halv?r 2014 0,73 prosent mot 1,63 prosent ved utgangen av f?rste halv?r 2013. Sterk Soliditet BN Bank fikk i 2. kvartal tillatelse til bruk av avansert IRB-metode for foretaksengasjementer. Tillatelsen gir en betydelig reduksjon i beregningsgrunnlaget, og ren kjernekapitaldekning i konsernet er per utgangen av andre kvartal 14,0 prosent. Kapitaldekning, kjernekapitaldekning og ren kjernekapital var hhv 18,3, 15,8 og 14,0 prosent per 30. juni 2014 mot henholdsvis 14,3, 12,0 og 10,2 prosent per 30. juni 2013. Hovedtall fra resultatoppstilling for BN Bank ASA for siste periode med sammenligningstall. Millioner kroner2. kv. 142. kv. 1330.06.1430.06.13?ret 2013 Netto renteinntekter 126104233190410 Andre driftsinntekter 7581132144283 Andre driftskostnader 5652114107215 Driftsresultat f?r tap 145133251227478 Tap p? utl?n 21202672129 Driftsresultat f?r skatt 124113225155349 Beregnet skattekostnad 3132584497 Resultat etter skatt9381167111252 Se rapport per f?rste halv?r for ytterligere kommentarer til resultat og balanseutvikling. For ytterligere opplysninger vennligst kontakt: Gunnar Hovland, administrerende direkt?r, e-mail: [email protected] og tlf 905 20 035 Trond S?raas, direkt?r ?konomi- og finans, e-mail: [email protected] og tlf 922 36 803 Om BN Bank ASA BN Bank er en selvstendig spesialistbank med over 50 ?rs historie for bedrifts- og privatkunder. Med kunden i fokus, er bankens m?l ? v?re et smart valg for de som ?nsker et enkelt, forutsigbart og fremtidsrettet bankkonsept. BN Banks virksomhet er landsdekkende, men banken har flest kunder i Trondheim, Oslo og det sentrale ?stlandsomr?det.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy