Finans

BN Bank ASA er Norges mest kostnadseffektive bank

29-01-2014 10:49 BN Bank ASA Med sterk fokus p? effektiv drift og kostnadsbesparelser har BN Bank klart ? redusere driftskostnadene 47 MNOK (18%) sammenlignet med 2012. Dette resulterer i kostnadsprosent p? 31, noe som er betydelig under snittet for norske

29-01-2014 10:49 BN Bank ASA Med sterk fokus p? effektiv drift og kostnadsbesparelser har BN Bank klart ? redusere driftskostnadene 47 MNOK (18%) sammenlignet med 2012. Dette resulterer i kostnadsprosent p? 31, noe som er betydelig under snittet for norske banker.

Med sterk fokus p? effektiv drift og kostnadsbesparelser har BN Bank klart ? redusere driftskostnadene 47 MNOK (18%) sammenlignet med 2012. Dette resulterer i kostnadsprosent p? 31, noe som er betydelig under snittet for norske banker. -Kostnadslederskap er sv?rt viktig for oss som bank og er en del av v?r kultur for ? gi v?re kunder best mulig betingelser over tid, samtidig som vi klarer ? bygge kapital i henhold til myndighetenes nye kapitalkrav,sier administrerende direkt?r Gunnar Hovland i en kommentar. I 2013 oppn?dde BN Bank-konsernet et resultat etter skatt p? 252 millioner kroner. Det gir en ?kning i resultatet p? 66 MNOK sammenlignet med 2012 og en egenkapitalavkastning etter skatt for ?ret p? 7,3%. Reduserte driftskostnader og ?kte marginer bidrar positivt, mens tap p? utl?n og sikringsfondsavgift bidrar negativt. Nullvekst i bedriftsmarkedet i 2013 er som planlagt ut fra myndighetens krav om ?kt kapitaldekning, mens volumet p? boligl?n har ?kt med 1,8 milliarder kroner (12,3%) i samme periode. -Vi er godt forn?yd med resultatutviklingen i kjernevirksomheten, og det er spesielt gledelig at BN Bank har styrket sin markedsposisjon blant personkunder. Vi vil fortsette ? jobbe hardt for ? gj?re BN Bank til det beste alternativet for kunder som ?nsker enkle og brukervennlige banktjenester p? nett, brett og mobil sier administrerende direkt?r Gunnar Hovland. Netto tap p? utl?n og garantier utgjorde 129 millioner kroner i 2013. Dette er h?yere enn forventet langsiktig niv? p? grunn av spesifikke forhold ved et f?tall engasjement i bedriftsmarkedsportef?ljen og tap i BN Banks tidligere portef?lje i ?lesund (garantiportef?ljen). Bankens kapitaldekning, kjernekapitaldekning og ren kjernekapitaldekning var henholdsvis15,4% (15,1%), 13,0 % (12,1%) og 11,1% (10.3%) per 31. desember 2013. Hovedtall fra resultatoppstillingen for BN Bank ASA for 4. kvartal 2013: Millioner kroner4. kv. 20134. kv. 201231.12.1331.12.12 Netto renteinntekter11085410343 Andre driftsinntekter73179283291 Andre driftskostnader5471215262 Driftsresultater f?r tap129193478372 Tap p? utl?n6478129114 Driftsresultat f?r skatt65115349258 Beregnet skattekostnad17339772 Resultat etter skatt4882252186 For ytterligere opplysninger vennligst kontakt: Gunnar Hovland, administrerende direkt?r, e-mail: [email protected] og tlf. 905 20 035 Trond S?raas, direkt?r ?konomi- og finans, e-mail: [email protected] og tlf. 922 36 803 Torstein Str?m Torjuul, markeds- og kommunikasjonssjef, e-mail: [email protected] og tlf. 971 02 632 Pressemeldingen og kvartalsrapport kan leses i sin helhet i v?rt presserom “For Pressen”. Om BN Bank: BN Bank er en enkel, effektiv og forutsigbar bank som setter deg i sentrum. V?rt m?l er ? gi deg gode priser, enkle l?sninger, og naturligvis den tryggheten du trenger.BN Bank er en ren nettbank, men vi er alltid tilgjengelig p? nett, brett, mobil og Facebook.

A to już wiesz?  Cultural challenges impact success of Big Data initiatives

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy