Finans

Bedriftsledere trenger hjelp til oppf?lging av syke

05-12-2013 13:29 If Skadeforsikring Kompliserte oppf?lgingssystemer av sykemeldte f?rer til at norske bedrifter blir ilagt titalls millioner kroner i b?ter. S? langt i ?r er norske bedrifter ilagt b?ter fra NAV p? godt over 50 millioner kroner. Bedriftsledere sier de trenger

05-12-2013 13:29 If Skadeforsikring Kompliserte oppf?lgingssystemer av sykemeldte f?rer til at norske bedrifter blir ilagt titalls millioner kroner i b?ter. S? langt i ?r er norske bedrifter ilagt b?ter fra NAV p? godt over 50 millioner kroner. Bedriftsledere sier de trenger hjelp.

Kompliserte oppf?lgingssystemer av sykemeldte f?rer til at norske bedrifter blir ilagt titalls millioner kroner i b?ter. S? langt i ?r er norske bedrifter ilagt b?ter fra NAV p? godt over 50 millioner kroner. Bedriftsledere sier de trenger hjelp. N? f?r de ogs? st?tte av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. Sist helg skrev han i en kronikk i Aftenposten at systemet for oppf?lging av sykmeldte ikke fungerer etter hensikten. Det omfattende kravet om oppf?lging gir ogs? liten uttelling, skrev Eriksson. Tidkrevende og komplisert Over 10.000 bedrifter har f?tt sanksjoner for manglende oppf?lging s? langt i ?r. Hver av disse har f?tt over 5.000 kroner i bot. P? toppen av dette har hele 100.000 bedrifter f?tt varsel om sanksjoner. – Oppf?lging av sykemeldte er s? tidkrevende og komplisert at vi mener det g?r utover den daglige driften, ja kanskje til og med sikkerheten i bedriftene. Derfor fors?ker vi n? ? hjelpe de tusener av sm?bedrifter som sliter med dette, sier produktsjef Benjamin Raugland hos If Skadeforsikring. Han viser til en unders?kelse If nylig fikk utf?rt blant norske bedriftsledere. Den viser at sm?bedrifter over hele landet ber om hjelp til ? lette arbeidsbyrden rundt skjemaveldet. – Det er store krav til oppf?lging av sykmeldte. Det er i utgangspunktet bra. Men vi er glade for disse nye signalene fra statsr?den. Mange kunder har kommet til oss og sagt de trenger hjelp, derfor har vi utviklet en web-l?sning som skal lette hverdagen, sier Raugland. Passer p? sykefrav?ret Gjennom hjelpeverkt?yet som n? lanseres kan hver bedriftsleder enkelt administrere alle oppgaver knyttet til sykefrav?r, i tillegg til mange andre gj?rem?l. P? den samme siden som man har forsikringene sine, finner man ogs? dette. Det passer aller best for bedrifter med opp til 25 ansatte. – Det er i disse bedriftene det ofte er mest vanskelig ? f? til en god oppf?lging. Ved ? hjelpe til med dette f?r bedriftene fokus p? det de egentlig skal gj?re. Det blir f?rre syke, f?rre uhell og kanskje ogs? f?rre skader ? h?ndtere for oss, sier Ifs produktsjef. – S? f?r vi heller h?pe at hjelpeverkt?yet etter hvert blir overfl?dig. Ingenting hadde v?rt mer gledelig enn det. Forsikringsselskapet If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var 40 milliarder svenske kroner i 2012. Det er 6 800 ansatte i konsernet. If er en del av finanskonsernet Sampo Plc. If tilbyr blant annet bilforsikringer, husforskringer, bedriftsforsikringer og personforsikringer.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy